A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 22
Næringsutvikling 2019

Kommunens næringsutviklingsprosjekt "Rømskog 2025» tar form!

Kløver Rådgivning v/Johan Tørnby er engasjert i 20 % som prosjektledelse for prosjektet som er støttet av bl.a Østfold fylkeskommune.

Et bærekraftig bygdesamfunn trenger flere arbeidsplasser og innbyggere. Prosjektet skal bidra til å utvikle næringslivet i Rømskog. Gjennom dialog med etablerte bedrifter og gründere skal forventninger, utfordringer og gevinster kartlegges. Rømskog kommune gjør dette fordi vi tror på mulighetene, at det er flere som har en gründer i magen eller ønsker å utvide sin virksomhet. Husk: du trenger kun èn god idé for å lykkes!

For spørsmål, er det bare å ta kontakt med Johan Tørnby - Prosjektleder «Rømskog 2025»

Bilde: Styringsgruppa fra høyre: rådmann Anne Kirsti Johnsen, Rømskog Tømmertransport AS v/Bjørn Erik Unneberg, ordfører Thor Håkon Ramberg, daglig leder Regionalpark Haldenkanalen Vidar Østenby og prosjektleder Johan Tørnby.

Tips en venn Skriv ut