A A A
Rømskog kirke Kraftig regn 12
Låven på Kurøen

Kulturminneplan for Rømskog kommune – forslag til planprogram. Høring og offentlig ettersyn.

09.09.16
Rømskog kommune starter nå opp arbeidet med en Kulturminneplan 2018 – 2022 for Rømskog kommune. Den blir en del av ”Delplan for friluftsliv,  idrettsl...

Navnesak til høring

04.01.16
I forbindelse med adressering har Rømskog kommune sendt brev til Kartverket og reist navnesak for et gardsnavn for å få avklart skrivemåten.
Tørnby

Egengodkjenning av detaljregulering, gang- og sykkelvei langs FV. 21, Rømskog

05.05.15
Kommunestyret i Rømskog kommune har i møte 23.04.2015 egengodkjent Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 21, Sand/Eidet - Vestre Tørnby, g...