A A A
Rømskog kirke Skyet 9
Tørnby

Egengodkjenning av detaljregulering, gang- og sykkelvei langs FV. 21, Rømskog

05.05.15
Kommunestyret i Rømskog kommune har i møte 23.04.2015 egengodkjent Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 21, Sand/Eidet - Vestre Tørnby, g...
Rømskog kommunehus

Kommuneplanens samfunnsdel - Høring

20.03.15
Kommuneplanens samfunnsdel er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 01.05.2015.
Planer og rapporter

Reguleringsplan Furusund hytteområde - offentlig ettersyn

11.02.15
Planutvalget vedtok i møte 22. januar 2015, sak 1/15 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Furusund hytteområde ut til offentlig ettersyn og h...
Planer og rapporter

Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 21, Sand/Eidet – Tørnby vestre - offentlig ettersyn

23.09.14
Det faste planutvalget i Rømskog kommune har i møte den 04.09.2014 behandlet forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 21, Sand/Ei...