A A A
Rømskog kirke Skyet 19

Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem til høring

Rømskog kommune legger utkast til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold ut på offentlig høring. Høringsfrist: 9.6.2017.

2017-04-28

Planstrategi til høring

Utvalg for Utvikling og Planutvalg behandlet i møte 27.04.2017 sak 6/17. Følgende vedtak ble fattet:

2017-04-28
Rømskog barnehage og SFO

Barnehage- og SFO-opptak 2017/2018

Fristen for nye søkere å søke om plass i barnehagen og SFO 2017/2018 er 1.april 2017.

2017-03-16

Ungdata-undersøkelsen i Rømskog 2017

Rømskogs ungdomsskoleelever deltar i uke 9 i denne undersøkelsen. Under kan du lese mer om hva denne undersøkelsen går ut på.

2017-02-09
ASB Medalje

Heder for lang og tro tjeneste i Rømskog kommune

På et arrangement for Anna Sofie Bergquist i forbindelse med at hun går over i pensjonistenes rekker ble hun overrakt "Det kongelige selskap for Norges Vels fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i 40 år". Vi gratulerer og ønsker deg lykke til som pensjonist.

2016-12-21

Julegave til Syria

2016-12-19