A A A
Rømskog kirke Skyet 19
Lov

Varsel om lovlighetskontroll

Fylkesmann i Østfold, Trond Rønningen har sendt Rømskog kommune varsel om lovlighetskontroll på eget tiltak

2016-06-23
Snorkling

Badevannskvaliteten i Rømsjøen er meget god

Årets første vannprøver viser god kvalitet, men foreløpig er det bare rundt 15 grader Rømsjøen.

2016-06-17

Vil du bli forliksrådsmedlem eller skjønnsmedlem for Rømskog 2017-2020?

Domsstollovens §§ 71-74 utelukker fra valg en rekke personer i kraft av deres stilling og manglende vandel.

2016-06-08
Ordfører Thor Håkon Ramberg

Svar Innbyggerundersøkelsen om Kommunereformen

Oppslutningen var stor, hele 74,8 % av innbyggerne over 18 år har besvart undersøkelsen.

51,3 % har svart nei til at Rømskog skal danne en ny kommune med Aurskog-Høland kommune i tråd med intensjonsavtalen som foreligger. 46 % har svart ja. 2,7 % vet ikke. Mer om svarene kan du ser her.

2016-05-09
Kommuneplan

Kommuneplanens Samfunnsdel, ny høring

Planutvalget behandlet i møte 21.04.2016, sak 6/16.

Der ble det fattet vedtak om at kommuneplanens samfunnsdel skal legges ut til nytt offentlig ettersyn.

2016-05-04
Miljøbilen fra ROAF

Miljøbilen kommer 9. mai

Miljøbilen kommer til Rømskog mandag 9. mai

2016-05-03
Søppeldunk

Inntil 5 meter fra avfallsdunker til kjørbar vei

Husk at avfallsdunkene dine ikke må stå mer enn 5 meter unna kjørbar vei på tømmedagen. Dette ble innført fra 1. januar 2016.

2016-04-15