A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 2
Penger

Forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020

Formannskapet behandlet forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 på sitt møte den 28.11.2016. Formannskapets forslag ligger nå ute til ettersyn fram til kommunestyrets møte torsdag 15.12.2016. Dokumentet ligger ute på biblioteket og ved kommunens resepsjon/servicetorg. Dokumentet kan også leses her: Budsjettdokument 2017.pdf

2016-12-02

Ny 4G dekning

2016-11-10

Bygdeutviklingsmidler 2017

Søknad om bygdeutviklingsmidler (BU-midler) 2017

2016-11-02
Norgesmester Lassbærerkjøring

Norgesmester i lassbærerkjøring

Det var en stolt ordfører som gratulerte Terje Jørgensen som Norgesmester i Lassbærerkjøring og Simen Sletten Nilsen med sølvplass i konkurransen som ble avholdt på Nebbenes lørdag 17.september.

2016-09-28
Postmann

Nye adresser

Noen opplever at de nye adressene ikke fungerer slik de skal, her kommer et tips:

2016-08-23
Lov

Lovlighetskontroll fører til nytt kommunestyremøte 15. august

Fylkesmannen har kommet til at Rømskog kommunestyres avgjørelse om inhabilitet ved behandlingen av sak 40/16 i møtet den 20. juni 2016 ikke er i tråd med forvaltningsloven § 6 annet ledd.

2016-07-01
Lov

Varsel om lovlighetskontroll

Fylkesmann i Østfold, Trond Rønningen har sendt Rømskog kommune varsel om lovlighetskontroll på eget tiltak

2016-06-23
Snorkling

Badevannskvaliteten i Rømsjøen er meget god

Årets første vannprøver viser god kvalitet, men foreløpig er det bare rundt 15 grader Rømsjøen.

2016-06-17