Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Lettskyet 24°
Turkart Østfold

Ut på tur i Østfold

Relansering av Turkart Østfold finner sted 6. september, men allerede nå kan du nyte godt av det som finnes av informasjon.

2015-06-25
Kurøen

Sommer på Kurøen 2015

Når det er sommer blir det liv og røre på bygdetunet Kurøen! Les mer om Kurøen og kommende arrangementer.

2015-06-22
Snorkling

Badevannskvaliteten i Rømsjøen er meget god

Årets første vannprøver viser god kvalitet, men foreløpig er det bare rundt 13 grader Rømsjøen.

2015-06-16
Behandlende lege

Innbyggere i Rømskog kommune får kjernejournal

15. august vil ca 455 000 innbyggere i tilsammen 20 kommuner og tre bydeler i området rundt Ahus få sin kjernejournal.

2015-06-12
Soldat

Øvelse Oslofjord 2.-12. juni

Rømskog kommune er omfattet av denne øvelsen.

2015-06-02
Penger

Invitasjon til å søke om «Prosjektmidler 2015»

Kulturavdelingen har ca 30.000 kroner til rådighet for inneværende år, til å støtte lokale initiativ og prosjekter.

2015-05-21

Godkjente listeforslag

Valgstyret har i møte 23. april 2015 godkjent følgende valglister ved kommunestyrevalget 2015 i Rømskog kommune:

2015-05-11
Rømskog barnehage og SFO

Informasjon om ny nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i barnehagen

Den nye forskriften ble vedtatt 17. april og gjelder fra og med 1. mai 2015

2015-05-06
Tørnby

Egengodkjenning av detaljregulering, gang- og sykkelvei langs FV. 21, Rømskog

Kommunestyret i Rømskog kommune har i møte 23.04.2015 egengodkjent Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 21, Sand/Eidet - Vestre Tørnby, gnr. 69 bnr. 3 m.fl. Vedtaket er gjort i hht. plan- og bygningsloven § 12-12.

2015-05-05
www

Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging

Grensekommunene Marker, Rømskog og Aremark planlegger å søke Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet om tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunen, frist 15. mai.

2015-04-29