A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 10
Norgesmester Lassbærerkjøring

Norgesmester i lassbærerkjøring

Det var en stolt ordfører som gratulerte Terje Jørgensen som Norgesmester i Lassbærerkjøring og Simen Sletten Nilsen med sølvplass i konkurransen som ble avholdt på Nebbenes lørdag 17.september.

2016-09-28
Postmann

Nye adresser

Noen opplever at de nye adressene ikke fungerer slik de skal, her kommer et tips:

2016-08-23
Lov

Lovlighetskontroll fører til nytt kommunestyremøte 15. august

Fylkesmannen har kommet til at Rømskog kommunestyres avgjørelse om inhabilitet ved behandlingen av sak 40/16 i møtet den 20. juni 2016 ikke er i tråd med forvaltningsloven § 6 annet ledd.

2016-07-01
Lov

Varsel om lovlighetskontroll

Fylkesmann i Østfold, Trond Rønningen har sendt Rømskog kommune varsel om lovlighetskontroll på eget tiltak

2016-06-23
Snorkling

Badevannskvaliteten i Rømsjøen er meget god

Årets første vannprøver viser god kvalitet, men foreløpig er det bare rundt 15 grader Rømsjøen.

2016-06-17

Vil du bli forliksrådsmedlem eller skjønnsmedlem for Rømskog 2017-2020?

Domsstollovens §§ 71-74 utelukker fra valg en rekke personer i kraft av deres stilling og manglende vandel.

2016-06-08
Ordfører Thor Håkon Ramberg

Svar Innbyggerundersøkelsen om Kommunereformen

Oppslutningen var stor, hele 74,8 % av innbyggerne over 18 år har besvart undersøkelsen.

51,3 % har svart nei til at Rømskog skal danne en ny kommune med Aurskog-Høland kommune i tråd med intensjonsavtalen som foreligger. 46 % har svart ja. 2,7 % vet ikke. Mer om svarene kan du ser her.

2016-05-09
Kommuneplan

Kommuneplanens Samfunnsdel, ny høring

Planutvalget behandlet i møte 21.04.2016, sak 6/16.

Der ble det fattet vedtak om at kommuneplanens samfunnsdel skal legges ut til nytt offentlig ettersyn.

2016-05-04