Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Lettskyet
Penger

Invitasjon til å søke om «Prosjektmidler 2015»

Kulturavdelingen har ca 30.000 kroner til rådighet for inneværende år, til å støtte lokale initiativ og prosjekter.

2015-05-21

Godkjente listeforslag

Valgstyret har i møte 23. april 2015 godkjent følgende valglister ved kommunestyrevalget 2015 i Rømskog kommune:

2015-05-11
Rømskog barnehage og SFO

Informasjon om ny nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i barnehagen

Den nye forskriften ble vedtatt 17. april og gjelder fra og med 1. mai 2015

2015-05-06
Tørnby

Egengodkjenning av detaljregulering, gang- og sykkelvei langs FV. 21, Rømskog

Kommunestyret i Rømskog kommune har i møte 23.04.2015 egengodkjent Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 21, Sand/Eidet - Vestre Tørnby, gnr. 69 bnr. 3 m.fl. Vedtaket er gjort i hht. plan- og bygningsloven § 12-12.

2015-05-05
www

Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging

Grensekommunene Marker, Rømskog og Aremark planlegger å søke Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet om tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunen, frist 15. mai.

2015-04-29
Olaf Ringsbys landhandleri

Er du født før 1950? - En landsomfattende minneinnsamling

Landslaget for lokalhistorie ønsker livshistorier fra hele landet.

2015-04-22
Medarbeidere på skolebenken

Medarbeidere på skolebenken

Over 30 medarbeiderne i Rømskog setter seg på skolebenken for å forbedre sine IKT-ferdigheter. Her er onsdagsgruppa sammen med kursleder Jan Erik H. Berthelsen. Kursene finansierers av statlige VOX-midler!

2015-04-17
Medalje

Minnemedalje for innsats under andre verdenskrig

Regjeringen ønsker å hedre veteraner fra andre verdenskrig som ofret mye og tok stor risiko gjennom sivil innsats med minnemedaljen «Takk for din innsats 1939-45».

2015-04-09
Ordfører kari Pettersen

Ordføreren møter ungdommen

Mandag 13.april kjører ordføreren skolebussen for å møte Rømskogs ungdommer og høre deres syn på kommunereformen.

2015-04-09
Bufetat - Har du rom for en til?

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.  I Østfold trenger vi over 70 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til?

2015-04-09