A A A
Rømskog kirke Skyet 12
Lov

Valgperioden 01.01.2017-31-12-2020

Offentlig ettersyn - Forslag til domsutvalg

I samsvar med Domstollovens § 68 har formannskapet den 18.5.16 avholdt forberedende møte og avgitt forslag til oppnevning av:

• lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting Lagmannsrett m/ reserver
• meddommere til Heggen og Frøland Tingrett m/reserver
• jordskiftemeddommere til Østfold Jordskifterett m/reserver

Oversikten finner du her (trykk på linkene): Meddommere og Jordskiftemeddommere
 

Enhver som har noe å innvende mot det utlagte forslaget anmodes om å underrette formannskapet om  dette senest 6.6.16.

Innvendingen/klagen sendes:
Rømskog kommune, Engehaget, 1950 Rømskog.

2016-05-20
Ordfører Thor Håkon Ramberg

Svar Innbyggerundersøkelsen om Kommunereformen

Oppslutningen var stor, hele 74,8 % av innbyggerne over 18 år har besvart undersøkelsen.

51,3 % har svart nei til at Rømskog skal danne en ny kommune med Aurskog-Høland kommune i tråd med intensjonsavtalen som foreligger. 46 % har svart ja. 2,7 % vet ikke. Mer om svarene kan du ser her.

2016-05-09
Kommuneplan

Kommuneplanens Samfunnsdel, ny høring

Planutvalget behandlet i møte 21.04.2016, sak 6/16.

Der ble det fattet vedtak om at kommuneplanens samfunnsdel skal legges ut til nytt offentlig ettersyn.

2016-05-04
Miljøbilen fra ROAF

Miljøbilen kommer 9. mai

Miljøbilen kommer til Rømskog mandag 9. mai

2016-05-03
Kurøen

Sommer på Kurøen 2016

Når det er sommer blir det liv og røre på bygdetunet Kurøen!

2016-05-03
Søppeldunk

Inntil 5 meter fra avfallsdunker til kjørbar vei

Husk at avfallsdunkene dine ikke må stå mer enn 5 meter unna kjørbar vei på tømmedagen. Dette ble innført fra 1. januar 2016.

2016-04-15
www

Ny nettside 10. mars

Rømskog kommune har nå oppgradert nettsiden sin.

2016-03-17