A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 1
ASB Medalje

Heder for lang og tro tjeneste i Rømskog kommune

På et arrangement for Anna Sofie Bergquist i forbindelse med at hun går over i pensjonistenes rekker ble hun overrakt "Det kongelige selskap for Norges Vels fortjenestemedalje i sølv for lang og tro tjeneste i 40 år". Vi gratulerer og ønsker deg lykke til som pensjonist.

2016-12-21

Julegave til Syria

2016-12-19

Ny 4G dekning

2016-11-10

Bygdeutviklingsmidler 2017

Søknad om bygdeutviklingsmidler (BU-midler) 2017

2016-11-02
Norgesmester Lassbærerkjøring

Norgesmester i lassbærerkjøring

Det var en stolt ordfører som gratulerte Terje Jørgensen som Norgesmester i Lassbærerkjøring og Simen Sletten Nilsen med sølvplass i konkurransen som ble avholdt på Nebbenes lørdag 17.september.

2016-09-28
Postmann

Nye adresser

Noen opplever at de nye adressene ikke fungerer slik de skal, her kommer et tips:

2016-08-23
Lov

Lovlighetskontroll fører til nytt kommunestyremøte 15. august

Fylkesmannen har kommet til at Rømskog kommunestyres avgjørelse om inhabilitet ved behandlingen av sak 40/16 i møtet den 20. juni 2016 ikke er i tråd med forvaltningsloven § 6 annet ledd.

2016-07-01