Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Klarvær
Olaf Ringsbys landhandleri

Er du født før 1950? - En landsomfattende minneinnsamling

Landslaget for lokalhistorie ønsker livshistorier fra hele landet.

2015-04-22
Medarbeidere på skolebenken

Medarbeidere på skolebenken

Over 30 medarbeiderne i Rømskog setter seg på skolebenken for å forbedre sine IKT-ferdigheter. Her er onsdagsgruppa sammen med kursleder Jan Erik H. Berthelsen. Kursene finansierers av statlige VOX-midler!

2015-04-17
Medalje

Minnemedalje for innsats under andre verdenskrig

Regjeringen ønsker å hedre veteraner fra andre verdenskrig som ofret mye og tok stor risiko gjennom sivil innsats med minnemedaljen «Takk for din innsats 1939-45».

2015-04-09
Ordfører kari Pettersen

Ordføreren møter ungdommen

Mandag 13.april kjører ordføreren skolebussen for å møte Rømskogs ungdommer og høre deres syn på kommunereformen.

2015-04-09
Bufetat - Har du rom for en til?

Har du rom for en til?

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag.  I Østfold trenger vi over 70 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til?

2015-04-09
Bolyst

Norskkurs - Norwegian course

Bli bedre i norsk! Bolyst-prosjektet arrangerer språkkurs for innbyggere i Marker, Aremark og Rømskog.

2015-04-07
Hyttebrann

Tenk brannsikkerhet i påsken!

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS oppfordrer alle som skal på hytta i påsken til å tenke brannsikkerhet.

2015-03-24
Rømskog barnehage og SFO

Barnehage- og SFO-opptak 2015/2016

Fristen for nye søkere å søke om plass i barnehagen og SFO 2015/2016 er 1.april 2015.

2015-03-24
Rømskog kommunehus

Kommuneplanens samfunnsdel - Høring

Kommuneplanens samfunnsdel er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 01.05.2015.

2015-03-20
Veikart

Tildeling av offisielle veiadresser

Totalt 54 veier i Rømskog har fått sitt endelige navn.

2015-03-10