A A A
Rømskog kirke Klarvær -2
Arbeid

Arbeid, tiltak og økonomiske ytelser

NAV Rømskog holder til på kommunehuset og har telefonnummer 55 55 33 33.

På NAV-kontoret møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Alt du behøver å vite om NAV finner du på www.nav.no.

Dersom du trenger å komme i kontakt med NAV kan du ringe NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Har du spørsmål vedr. pensjon, kan du ringe NAV Pensjon på telefon 55 55 33 34.

Alle spørsmål vedrørende helseutgifter, frikort, europeisk helsetrygdekort og bytte av fastlege, er det HELFO som svarer på.  De kan treffes på telefon 815 70 030. Det er Pasientreiser som behandler søknad om reisepenger. Pasientreiser treffes på telefon 05515.

Vi minner om at vi har ansatt egen gjeldsrådgiver ved NAV-kontoret som kan gi råd og veiledning i gjeldssaker.  Vi minner også om at det er NAV som er bostøttekontoret i Rømskog. Har du lav inntekt og høye boutgifter, så kan det hende du har rett til bostøtte. Søknadsfrist er den 14. i hver måned.

 

Åpningstider, NAV Rømskog:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00 - 15.30

Kontaktinformasjon:
Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.kontaktsenter@nav.no
Postadresse: Nav Rømskog, Engehaget 1, 1950 Rømskog
Leder for NAV Rømskog: Marianne Hermanseter

 

Bostøtte
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

 

Vilkår for bostøtte
Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

  • er student med barn
  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntektsgrenser
Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte. Grensene finner du her.

Hvordan søke bostøtte?
Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til Rømskog kommune, 1950 Rømskog

 

Du må melde fra om endringer
Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

  • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

 

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

 

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider . Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

 

Regelverk 


 

Tips en venn Skriv ut