A A A
Rømskog kirke Snø 0

Avlastning og støtte

Avlastningsplass
Rømskog sykehjem har plasser som brukes til avlastning, rehabilitering og korttidsopphold.
Ved behov for slik plass kan du ta kontakt på 69 85 91 77 eller på postmottak@romskog.kommune.no.

Ledsagerbevis
Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funkjsonshemmedes ledager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlige transportmidler som den funksjonhemmede ikke ville kunne delta i / nyttegjøre seg uten bistand. Ledsagerbeviset utstedes gratis i kommunen. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.
For å søke om ledsagerbevis tar du kontakt på 69 85 91 77 eller på postmottak@romskog.kommune.no

Tips en venn Skriv ut