A A A
Rømskog kirke Klarvær 1
l

Barnevern og familievern

Kontaktinformasjon: 08.00-15.30: 69 81 05 00

16.00- 08.00 hverdager, helger og høytider: 91 38 92 93, Barnevernvakten for Indre Østfold

Post: Barnevernet i Rømskog, Engehaget 1, 1950 Rømskog

Rømskog kommune har fra 1. januar 2012 felles barnevernstjeneste med Marker kommune. "Felles barn" er et tverrfaglig team hvor helsesøster, representant for skole, representant for barnehage, pp-tjenesten og barnevern møtes. Foreldre kan også møte.

Kommunens barneverntjeneste skal i følge lovverket sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Dessuten skal barneverntjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barneverntjenesten tar først og fremst sikte på å sette inn tiltak som forebygger skjevutvikling hos barn og unge.
 
Problemer knyttet til separasjon, barnefordeling og samværsavtaler inngår normalt ikke i barnevernet, men rettes til familievernkontoret. Familievernkontoret finner du kontaktinformasjon om på deres nettside.  
 
Nyttig og generell informasjon om barnevernstjenesten finner du på www.barnevernet.no
Tips en venn Skriv ut