A A A
Rømskog kirke Klarvær 9
Sandemfeltet

Boligområder i kommunen

Under finner du en oversikt over ledige og byggeklare tomter i Rømskog kommune.

Boligtomter:
Rømskog kommune har for salg byggeklare tomter til fornuftige priser. På Steinbyfeltet  og Skuråsfeltet får du minimum 1,5 mål tomt inkludert vann, vei og avløp til tomtegrensen. Byggefeltene ligger strategisk til med gangavstand til barnehage, sfo, barnehage, øvrig kommuneadministrasjon og Nord Steinby Kro og Camping.
Sandemfeltet er et nyregulert byggefelt på vestsiden av Rømsjøen. Tomtestørrelsene varierer her fra 1,3 til 2 mål.
Mer informasjon om dette byggefeltene fås ved henvendelse til Rømskog kommune på tlf. 69 85 91 77 eller på postmottak@romskog.kommune.no.

Lenke til tomtene som ligger til salgs på finn.no
 


Spredt boligbygging:
De som ønsker dette er avhengig av en grunneier som vil avgi grunn. I kommuneplanperioden 2008-2019 er det lagt til rette for spredt boligbygging i områdene Nordsiden, Nordlikroken, Vestsida, Utroa og da med maks 5 boliger i hvert område. Områdene er merket med gule prikker i kommuneplankartet til Rømskog: Kart, kommuneplan 2008-2019
Det må søkes om utslippstillatelse, enten til renseanlegg eller å koble seg innpå kommunens avløpsnett.
Det vil også settes krav til at det legges til rette for vann, enten borrevann eller vann fra de private vannverkene.

 

Rømskog kommune er også behjelpelig med å formidle kontakt med private som har bolig til salgs.

 

Tips en venn Skriv ut