A A A
Rømskog kirke Skyet 6
Sandemfeltet

Boligområder i kommunen

Under finner du en oversikt over ledige og byggeklare tomter i Rømskog kommune.

Spredt boligbygging:
De som ønsker dette er avhengig av en grunneier som vil avgi grunn. I kommuneplanperioden 2008-2019 er det lagt til rette for spredt boligbygging i områdene Nordsiden, Nordlikroken, Vestsida, Utroa og da med maks 5 boliger i hvert område. Områdene er merket med gule prikker i kommuneplankartet til Rømskog: Kart, kommuneplan 2008-2019
Det må søkes om utslippstillatelse, enten til renseanlegg eller å koble seg innpå kommunens avløpsnett.
Det vil også settes krav til at det legges til rette for vann, enten borrevann eller vann fra de private vannverkene.

Rømskog kommune er også behjelpelig med å formidle kontakt med private som har bolig til salgs.

Tips en venn Skriv ut