A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 1

Botilbud

Trygdebolig
Rømskog kommune har til sammen 10 trygdeboliger for utleie. Trygdeboligene ligger ved siden av Rømskog Eldresenter. Leieprisen dekker de faktiske utgiftene kommunen har på boligene, leietager kan søke om bostøtte.
Leiepriser for trygdebolig finner du på prisoversikten vår


Omsorgsbolig
Rømskog kommune har 6 omsorgsboliger som ligger ved siden av Helse- og omsorgssenteret og er ment å dekke behovet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre. Omsorgsboligene er knyttet sammen med en felles yttergang. Felles oppholdsrom er med på å legge forholdene til rette for sosialt fellesskap.
Leietager kan søke om bostøtte.
Leiepriser for trygdeboliger finner du på prisoversikten vår.


Sykehjemsplass
Rømskog sykehjem, eller Hjemmet som vi ofte kaller det, består av 17 sykehjemsplasser, alle enerom. Av disse er 4 plasser på skjermet enhet for aldersdemente.

Sykehjemmet har plasser for korttidsopphold til avlastning, rehabilitering eller andre behov. Vi har eget kjøkken som i tillegg til å lage mat til institusjonen lager varm mat for ombringning til private. Sykehjemmet har også eget vaskeri.

Pleiepersonalet ved Eldresenteret er det samme personalet som i hjemmesykepleien.

Rømskog kommune har vedtatt lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i Rømskog sykehjem fra 1.7.2017


Informasjon om botilbud:
For nærmere opplysninger, ta kontakt med helse- og omsorgsleder på tlf. 69 85 91 77 eller på e-post.
 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut