Brannbil

Brann og feiing

Brann og feiervesen

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS utfører forebyggende arbeid og slokking i Rømskog. Varsling om brann går til 110-sentralen som i sin tur varsler Aurskog-Høland avdeling Bjørkelangen. Ved større branner rekvireres hjelp fra flere stasjoner. Rømskog kommune har egen reservestyrke. Feiingen utføres Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.

Kontaktinformasjon til Nedre Romerike brann- og redningsvesen:
Webside: www.nrbr.no
Tlf.: 67 91 04 00
E-post: post@nrbr.no
Postadresse: Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen

 

Feier, Fotograf: Illlustrasjon
Feiing og tilsyn
I henhold til forskrifter, skal feiing av skorsteiner gjennomføres på grunnlag av tidligere fyringsmønster, sotmengde m.m. Feiing skal utføres minst hvert fjerde år. Når det gjelder tilsyn med hele fyringsanlegget, skal dette også foretas minst hvert fjerde år. Feiervesenet foretok i 1999 en kartlegging av feiebehovet for alle husstandene i kommunen, og en skriftlig melding med opplysninger om hvilket år neste feiing skal foretas ble lagt igjen til huseier.

Etter hver feiing, vil imidlertid feieren foreta en vurdering av nødvendig tidspunkt for neste feiing, og huseier blir gjort oppmerksom på eventuelle forandringer av hyppigheten i den meldingen som feieren legger igjen.

Det er viktig å merke seg at den årlige feieravgiften ikke er knyttet til utførte feiinger eller hyppighet av feiing. Feieravgiften er en kommunal avgift for inndekning av feiervesenets utgifter i sin helhet. Dessverre kommer dette for lite frem i teksten på regningene som sendes ut. I Rømskog kommune har kommunestyret valgt å ha en fast årlig avgift for å dekke inn feiervesenets totale utgifter som nevnt ovenfor.

Når det gjelder lovparagraf for kommunens hjemmel til å kreve avgift for inndekning av feiervesenets utgifter, vises det til brannlovens § 28, annet ledd, samt forskriftens § 7-5.

Et alternativ hadde selvfølgelig vært å variere feieravgiften i forhold til feiehyppighet, men da hadde avgiften blitt vesentlig høyere det året feiing foretas. I tillegg hadde et slikt system også medført økning i feieravgiften totalt sett, da en slik oppfølging hadde krevd mer administrasjon. Dagens system gir den laveste feieravgiften sett over en fireårs periode.

Det gjøres oppmerksom på at behovsprøvd feiing er innført etter krav i ny forskrift, og at mindre feierhyppighet er erstattet med mer tilsyn.
 

 

Tips en venn Skriv ut