A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 3
Broderkjeden 2014

Broderkjeden "Hold sammen" på skoletoppen tirsdag 20. mai kl. 12.00, bli med du også!

"Eidsvoll 1814" skal i samarbeid med NRK P1 Norgesglasset markere Grunnlovens 200 år med broderkjede som strekker seg fra nord til sør.

20. mai kl. 12.00 gjør vi det samme som eidsvollsmennene gjorde på Eidsvoll denne dagen i 1814. Med broderkjeden og eden "Enig og tro til Dovre faller" viste eidsvollsmennene sitt sterke samhold. Med en broderkjede kan folk i 2014 vise at vi står sammen for demokratiet i 200 nye år.

I Rømskog samler vi oss på skoletoppen litt før kl. 12.00. Dette er et øyeblikk hele landet deler, og P1 Norgesglasset vil ha innslag fra flere steder i landet både før, under og etter broderkjeden.

Møt opp på skoletoppen 20. mai!

 

Litt mer historie:
Riksforsamlingen og oppholdet på Eidsvoll vårukene i 1814 var preget av dype konflikter. Mandatet til forsamlingen var tydelig: lage en grunnlov for et selvstendig Norge. Men hvordan skulle de greie dette, når konfliktene var så mange og stakk så dypt? Utrolig nok greide forsamlingen å komme fram til et endelig dokument, som ble vedtatt nesten enstemmig 16. februar. Men med det var ikke konfliktene lagt til side. Det fortsatte å tilspisse seg de påfølgende dagene.

Da forsamlingen skulle møtes siste gang, 20. mai, for å godkjenne og underskrive protokollen for møtet, reiste Jens Fabricius seg og tok ordet. Han ville konfliktene til livs. En grunnlov og et selvstendig Norge kunne ikke bestå hvis ikke den grunnlovsgivende forsamlingen selv kunne vise at dette var noe som var verdt å kjempe for.

Han oppfordret derfor forsamlingen til å legge konfliktene bak seg. Han ba representantene ta hverandres hender, ved å krysse høyre arm over venstre, og forme en "broderkjede" som uttrykk for at de alle stilte seg bak frihetsverket.

En broderkjede skiller seg fra en vanlig håndlenke, ved at grepet man får ved å krysse armene, blir sterkere. Man blir stående skulder ved skulder, som en barrikade, i motsetning til en håndlenke der, der man står spredt, og enklere kan miste taket.

Da broderkjenden var formet uttalte representantene i kor: "Enig og tro til Dovre faller!".

Hvem som foreslo ordlyden forblir ukjent. Men å spille på Dovre som nasjonalpatriotisk symbol var vanlig i tiden. I tiden antok man at Norges høyeste fjell var Snøhette på Dovre. Og fjellheimen Dovre ble ansett som det stauteste og mest varige som fantes innenfor landegrensene.

Tips en venn Skriv ut