A A A
Rømskog kirke Skyet 7
Bygging

Byggesak

Kommunen har et ansvar for mye av det som berører fast eiendom, utbygging og andre forhold rundt din bolig. 

Statens bygningstekniske etat (BE) lagt ut en ny nettside for byggeregler. Byggesaker behandles i henhold til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det er tiltakets art, altså hva du skal bygge som er avgjørende for hvordan du skal søke om tillatelse. Disse reglene er like i alle kommuner. Du må allikevel skaffe deg opplysninger om reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser som gjelder for din eiendom.

Byggesaksbehandlingen i følge plan- og bygningsloven utføres ved teknisk kontor i Rømskog.

Byggesøknad sendes til Rømskog kommune, merkes byggesøknad, 1950 Rømskog eller til postmottak@romskog.kommune.no.


Kontaktinformasjon:
Byggesaksbehandler/ingeniør
Finn Lindblad
Telefon: 45 40 69 70
E-post:
finn.lindblad@marker.kommune.no

 

Byggesaksgebyr finner du i prisoversikten vår.
 
Noen aktuelle skjema finner du i oversikten over skjema.
 
 
Tips en venn Skriv ut