A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 3
Gullstjerne

Østfold botaniske forening søker vårplanter i Rømskog

Foreningen ønsker tips hvis du finner vårkål, vårskrinneblom, vårrublom, gullstjerne eller moskusurt.

Østfold botaniske forening (ØBF) har gjort en innsats med en florakartlegging i 2007 og nærmere 500 plantearter er samlet i Rømskog og deponert i Naturhistorisk Museum i Oslo sitt herbarium. Innsamlet materiale er tilgjengelig på Artskart .

ØBF har en målsetting om å samle så mange arter som mulig. I tillegg registreres det som er interessant i kommunen på Artsobservasjoner .

ØBF har utarbeidet såkalte mangellister for hver Østfold-kommune .
Nå er foreningen på jakt etter følgende arter i Rømskog:

-          Vårkål (mangler kun i Rømskog av Østfoldkommunene) http://www.markblomster.com/Markblomster/Flora/V/Vaarkaal.html

-          Vårskrinneblom (mangler kun i Rømskog av Østfoldkommunene) http://www.markblomster.com/Markblomster/Flora/V/Vaarskrinneblom.html

-          Vårrublom (mangler kun i Rømskog av Østfoldkommunene) http://www.markblomster.com/Markblomster/Flora/V/Vaarrublom.html

-          Gullstjerne (mangler i to Østfoldkommuner inkl. Rømskog) http://www.markblomster.com/Markblomster/Flora/G/Gullstjerne.html

-          Moskusurt (mangler i tre Østfoldkommuner inkl. Rømskog)  http://www.markblomster.com/Markblomster/Flora/M/Moskusurt.html

 
Disse blomster nå i Østfold. Dette er ganske små arter, vårrublom er gjerne 1-5 cm høye og er den minste av de i overstående liste. Den som er greiest å bestemme er vårkål, men den visner gjerne raskt bort etter blomstring. Den finnes gjerne i frodig løvskog, blandingsskog og kantsoner mot kulturlandskap. Sammen med den står gjerne gullstjerne. Vårrublom og vårskrinneblom står gjerne på tørrbakker.

De fleste av disse er å forvente å finne i kulturlandskapet eller i randsonene til kulturlandskapet. Kanskje med unntak av moskusurt som gjerne trives i frodig løvskog eller blandingsskog.

Vet du om forekomster av overstående arter i kommunen eller kjenner noen som kanskje vet dette? Østfold botaniske forening tar gjerne en tur for å se på forekomsten og ta med  til Naturhistorisk museum sitt herbarium.

 Ta i så fall kontakt med:

Bjørn Petter Løfall
Nestleder i Østfold Botaniske Forening

b.p.lofall@nhm.uio.no

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut