l
Forurenset vann

Diesellekkasje i Vortungen

Det er påvist diesellekkasje som medfører at diesel har kommet ut i Vortungen. Vann fra Vortungen må ikke drikkes eller brukes i husholdningen for øvrig. Det frarådes også å bade i Vortungen.

Brannvesenet har lagt ut lenser rundt dieselen på Vortungen. Kystverket og Utvalg for akutt forurensning vurderer om ytterligere tiltak må iverksetes i løpet av helgen. Utslippskilden er identifisert og under kontroll.

Med hjemmel i forurensningsloven § 49 pålegger Kystverkets beredskapssenter Rsr Eiendom AS å redegjøre for følgende innen 12.09.2017:
- selve situasjonen og årsak til forurensingen
- mengde og type forurensing, samt hvilken utbredelse denn forurensingen har
- hvilke skader har forurensingen forårsaket, også med tanke på potensiell miljøskade
- tiltak som har blitt utført for å begrense omfanget av hendelsen
- redegjøre for kommende tiltak for å avbøte den inntrådte skade

Rapporten fra RSR Eiendom AS til Kystverket foreligger nå.

 

Rådmann Anne Kirsti Johnsen kan kontaktes på anne.kirsti.johnsen@romskog.kommune.no

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut