A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 3
www

Digital kommunikasjon som hovedregel

Hvert år sender offentlige virksomheter ut mer enn 125 millioner brev på papir. Nå endres regelverket slik at forvaltningen som hovedregel skal kommunisere digitalt. Hensikten er å forenkle kommunikasjonen med innbyggere og næringsliv.

- Vi har lenge fylt ut selvangivelsen på nett og logget oss inn for å se skatteoppgjøret. Regelendringen baner vei for mer av slik nettbasert kommunikasjon. For folk flest betyr det bedre tjenester, raskere svar og greiere oversikt over korrespondansen med det offentlige, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Tidligere måtte forvaltningen be om samtykke til kommunikasjon på nett. Kongen i statsråd vedtok fredag endringer i eforvaltningsforskriften. Nå kan forvaltningen kommunisere digitalt med innbyggerne, med mindre innbyggeren selv velger å reservere seg mot dette.

- Overgang til nettbasert kommunikasjon er en brikke i arbeidet med å forenkle arbeidet til forvaltningen. Nå trenger ikke offentlige virksomheter å pakke og sende papirbrev til innbyggere som allerede er brukere av offentlige digitale tjenester. Disse ressursene kan brukes på andre oppgaver, sier Sanner.

Overgangen til digital kommunikasjon vil gå gradvis og starte med de som allerede er digitalt aktive. De som mottar digitale brev fra det offentlige blir varslet om dette via e-post eller SMS. Dersom du ikke tidligere har logget deg på en offentlig tjeneste på nett som bruker ID-porten, vil du fortsatt motta brev på papir.

For at kommunikasjon med forvaltningen skal være trygg og sikker er det også gjort endringer i eForvaltningsforskriften på dette punktet. Det stilles nå krav om at alle virksomheter som er underlagt forskriften skal ha et styringssystem som beskriver mål og strategi for informasjonssikkerhet. Dette styringssystemet skal basere seg på anerkjente standarder for slike styringssystem.

Se mer informasjon på difi.no og norge.no om hvordan du forholder deg til regelendringene.

Rømskog kommune
Du kan kontakte Rømskog kommune digitalt via e-post på postmottak@romskog.kommune.no, via kontaktskjemaet som ligger under "Kontakt oss" øverst til høyre på kommunens nettside, elller du kan kontakte oss via vår Facebookside som du også finner lenke til nederst på kommunens nettside.

Videre blir årets innbyggerundersøkelse elektronisk, vi oppfordrer alle til å bruke eFaktura for regninger fra kommunen og fra høsten av blir det lagt til rette for elektroniske søknader.


 

 

 

Tips en venn Skriv ut