A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 1

Eiendomsskatt

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt.

Hvor ofte kommer det faktura på eiendomsskatt i Rømskog kommune?
Fakturaene for eiendomsskatt sendes ut to ganger i året. Dette er vedtatt av kommunestyret.
Eiendomsskatten sendes ut:
2. termin, den sendes ut i mai og har betalingsfrist i juni.
4. termin, den sendes ut i november og har betalingsfrist i desember

Er det mulig å få avtalegiro?
Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk KID-nummeret på siste faktura eller kontakt kommunen på telefon 69 85 91 77.

Er det mulig å få e-faktura?
Dette oppretter du i egen nettbank. Bruk e-faktura referanse som står på tilsendt faktura.

Hvordan får jeg rettet opp feil navn eller adresse på fakturaen?
Slike feil stammer ofte fra at det ikke er registrert korrekt navn/adresse i folkeregisteret. For at det skal bli riktig på neste faktura må det påses at navn/adresse rettes opp i folkeregisteret.

Hvordan klage på formuesgrunnlaget?
Formuesgrunnlaget er fastsatt av Skatteetaten, og klager må tas direkte med dem. Klage på ligningen kan gjøres elektronisk via Skatteetaten og Altinn.  Eller sende brev til Skatt Øst, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo. I 2019 brukes verdier fra 2017.

Hva er klagefristen?
Klagefristen er 6 uker etter at eiendomsskattelista er lagt ut til offentlig ettersyn eller at skatteseddelen er sendt ut.
Selv om du klager må kravet betales ved forfall. Ved medhold i klagen, vil beløpet bli tilbakeført til deg.

Hva er skattetaksten?
Kommunestyret har bestemt at eiendomsskatten for 2019 er 2 promille av taksten på eiendommen, og at boliger skal takseres med utgangspunkt i formuesgrunnlaget. Jf. Eiendomsskatteloven §8 C-1.

Hva skal ilegges eiendomsskatt?
Boligeiendommer, fritidseiendommer, våningshus på gårdsbruk og bebygd tomt som ikke blir benyttet til næringsformål.

Hva skal ikke ilegges eiendomsskatt?
Næringseiendom, verk og bruk.

Rammer og retningslinjer for taksering

 

 

 

Tips en venn Skriv ut