Skogbrann

Fortsatt totalforbud mot åpen ild!

VIKTIG melding fra NRBR:

Vi minner om totalforbudet mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, og bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Vi mottar mange henvendelser om det er lov å grille på spesifikke steder, men vi har ingen mulighet til å vurdere hver enkelt plass.I tillegg anbefaler vi nå alle som driver med skogsarbeid å utvise varsomhet og tilpasse skogsarbeidet for å minimere faren for skogbrann.

Husk totalforbudet mot alle typer ild og bruk av ulike typer griller

15. juni:
Selv om det kom en del nedbør i går (torsdag), anser NRBR dette som for lite og for lokalt til at forbudet mot bruk av ild utendørs kan oppheves. I tillegg er det mye vind i vårt område og dette bidrar til at regnet tørker opp. Det er altså fortsatt forbudt å bruke faste bål- og grillplasser, og bruke engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Men vi mener at publikum i våre kommuner nå kan grille i egen hage uten å opptre uaktsomt. Men husk at du alltid er ansvarlig for egne handlinger – så grill med vett

13. juni:
Det er meldt om en del regn torsdag 14. juni. NRBR kommer derfor til å ta ny vurdering av skogbrannfaren fredag morgen. Inntil den tid gjelder det fortsatt at bruk av ild utendørs er uaktsomhet. Det gjelder også faste bål- og grillplasser, og bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende

1. juni:
Ikke grill i egen hage
Det er nå så tørt at vi til og med ber publikum om IKKE å grille i egen hage. Det er fortsatt ikke forbudt å gjøre det, men skulle noe skje kan det bli ansett som at det var grovt uaktsomt. Spør deg selv om du virkelig MÅ grille denne helgen.

Begrensning på skogsdrift

30. mai:  Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Oslo brann- og redningsetat og innfører begrensninger på skogsdrift på grunn av stor skogbrannfare.

 Dette er begrensningene:  

  • Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale
  • Unngå drift på tørre furukoller
  • Unngå drift i områder med blokkmark hvor det er stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter
  • Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild
  • All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart
  • Drift i nord- og østvendte granlier, områder med dypt jordsmonn og i en del områder med god adkomst og god vanntilgang for brannslokking kan være gode alternativer
  • Drift må ha god adkomst for brannslokking og god tilgang på vann i nærheten
  • Det skal finnes vannvogn/spredevogn eller pumpe fra lokal vannkilde og tilstrekkelig slangekapasitet til å dekke området der hogsten pågår. Alternativt beredskapspakke med brannsmekke, vannkanne, vanndunk og hakke i tillegg til brannslukningsapparat.  
  • Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
  • Ikke forlat hogstområdet før minst en halv time etter at driften er avsluttet for dagen

 Begrensningene gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde

 

Tips en venn Skriv ut