Tukuelva kultursti, parti fra denne nr. 2

Fotokonkurranse

I forbindelse med Friluftslivuke i september oppfordrer vi alle til å delta i vår fotokonkurranse. Del ditt beste bilde og send det inn til oss. Tema: Friluftsliv 

Det vil bli kåret én hovedvinner, og en premie til en voksen og ett barn (t.o.m. 12 år). Det er opp til deg hva bildet skal inneholde, du må ha tatt bildet selv, og det må være fra Rømskog kommune. Se også regler og retningslinjer under.

Slik deltar du:

 • Hver deltager kan sende inn maks 1 bilde. Bildet må være i så stor oppløsning som mulig (minimum 1MB/800px) og i jpg-, gif- eller png-format.
 • Bildet sendes til  frivilligsentralen@romskog.kommune.no  merk e-post med navn, adresse og tlf. på deltager. 
 • Alle innsendte bidrag vil etter fristens utløp bli vurdert av en jury. Juryen kårer en vinner, og trekker de andre premiene blant alle innsendte bidrag.
 • Jury består av Kulturleder, leder i Frivilligsentralen og Ordfører.

REGLER OG RETNINGSLINJER:

 Hver person kan delta med ett (1) bilde.

 • Bildet må være i jpeg-format og ha god oppløsning.
 • Det er deltagers ansvar å sørge for å ha opphavsrett til bildet og sørge for at eventuelle personer på bildet har godkjent at bildet offentliggjøres.
 • Bilde av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år.
 • Dersom et bilde er manipulert, plikter innsender å opplyse om det.
 • Deltakeren i konkurransen må ha tatt bildet selv. Bildet må være tatt i Rømskog kommune.
 • Deltakelse etter at konkurransen er avsluttet aksepteres ikke.
 • Rømskog kommune forbeholder seg retten til å bruke innsendte bidrag til konkurransen på trykk og digitalt.

FRIST:
Konkurransen er åpen fra 01.05.2018. Frist for innsending er den 7.8.2018.

KÅRING:
Juryen plukker ut vinnere, og kan ikke selv delta i konkurransen.
Utstilling på Kurøen 18. og 19. august og 1. september 2018.
Premieutdeling på Friluftsdag 9. september 2018 på Kurøen.

VILKÅR:
Det er gratis å delta i konkurransen.
Bildene kan bli brukt i Rømskog kommunes kommunikasjonsarbeid.
Rømskog kommune tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller manglende opplysninger i konkurransereglene.

Tips en venn Skriv ut