A A A
Rømskog kirke Skyet -5
Rømskog frivilligsentral

Rømskog frivilligsentral

Kontaktinformasjon:
Leder: Annemieke van Middelaar
Telefon: 939 73 964
E-post: frivilligsentralen@romskog.kommune.no

Kontortid:
Tirsdag og torsdag kl. 08.00-15.30
Leder er å treffe på "Stua", det gamle bank- og cafébygget

 

Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!

Frivilligsentralen er eid av Rømskog kommune og ble åpnet 1.april 2014. Sentralen har som mål å være en møteplass for alle som vil delta i frivillig virksomhet, og har allerede flere faste aktiviteter som gjennomføres av frivillige. Men vi ønsker oss flere som vil være med å gjøre en frivillig innsats!

Aktiviteter som drives av sentralen i dag:
- Arbeidsstue for beboere ved Eldresenteret og i trygde- og omsorgsboliger
- Hyggedager med Lena Bryngelsson
- Herresamling
- Besøksvenner

Aktiviteter som det jobbes med:
- Trimgruppe på dagtid for eldre
- Lese-venner

Her er noen årsaker til å engasjere seg:
- Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
- Vil du være med å sette dine og andres ideer ut i livet?
- Ha noe meningsfylt å bruke fritiden til.

 

Kontakt frivilligsentralen, så kan vi sammen finne ut hva nettopp du kan gjøre!

Les mer på frivilligsentral.no

Innkalling til årsmøte 28.09.2017

 

 

 

Tips en venn Skriv ut