A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 1
Rømskog frivilligsentral

Rømskog Frivilligsentral

Kontaktinformasjon:
Mona Rita Lie tlf. 905 82 078  og / eller  Rita Berget Lindblad tlf. 98212179
E-post: mona.rita.lie@ahk.no  / rita.lindblad@romskog.kommune.no

Kontortid:
Tirsdager og torsdager kl. 11.00-15.00
Vi er å treffe på "Stua", det gamle bank- og kafébygget

Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!

Frivilligsentralen er eid av Rømskog kommune og ble åpnet 1.april 2014. Sentralen har som mål å være en møteplass for alle som vil delta i frivillig virksomhet, og har allerede flere faste aktiviteter som gjennomføres av frivillige. Men vi ønsker oss flere som vil være med å gjøre en frivillig innsats!

Aktiviteter som drives av sentralen i dag:
- Arbeidsstue for beboere ved Eldresenteret og i trygde- og omsorgsboliger
- Hyggedager med Lena Bryngelsson
- Herresamling
- Besøksvenner

-Utstyrssentralen

Aktiviteter som det jobbes med:
- Trimgruppe på dagtid for eldre
- Lese-venner

Her er noen årsaker til å engasjere seg:
- Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
- Vil du være med å sette dine og andres ideer ut i livet?
- Ha noe meningsfylt å bruke fritiden til.

Kontakt Frivilligsentralen, så kan vi sammen finne ut hva nettopp du kan gjøre!

Les mer på frivilligsentral.no

Tips en venn Skriv ut