A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 4

Godkjente listeforslag

Valgstyret har i møte 23. april 2015 godkjent følgende valglister ved kommunestyrevalget 2015 i Rømskog kommune:

  • Arbeiderpartiet
  • Kristelig Folkeparti
  • Senterpartiet

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag må fremsettes innen sju dager, jfr. Valglovens §6-8


De godkjente listeforslagene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder:

 

Rømskog, 11.05.2015

 

Valgstyret

Tips en venn Skriv ut