A A A
Rømskog kirke Skyet 6

Grenseland – et bedre sted å bo

Boliger på Steinbyfeltet, Fotograf: Jørgensen, RuneGrensekommunene Aremark, Marker og Rømskog har av Kommunal- og regional- departementet (KRD) fått 750.000 kroner til prosjektet ”Grenseland – et bedre sted å bo”. Av 260 søknader er dette prosjektet valgt ut sammen med 34 andre i hele landet.

KRD gir nesten 32 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle attraktive lokalsamfunn over hele landet. Dette er en ny satsing kalt Bolyst.

Marker, Aremark og Rømskog ønsker å bli mer attraktive ved å fokusere på sosiale og kulturelle møtesteder for tilflyttere som alt har bosatt seg i kommunene, og for eksempel ungdom som kan tenke seg å flytte tilbake etter endt utdanning.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete sier i en pressemelding at prosjektet ”Grenseland – et bedre sted å bo” er en styrking av det arbeidet som allerede er gjort i Østfold knyttet til tilflytting og omdømmebygging. Arbeidet er godt forankret både hos lokalt næringsliv og hos lag, foreninger og frivillighetssentralen. Dette regionale prosjektet er spennende, for det bruker erfaringer fra mange ulike prosjekter som kommunene har vært involvert i de senere årene, både fra nasjonale satsinger og internasjonalt samarbeid. En av oppgavene som kommunene nå skal gå i gang med er å øke kvaliteten på tettstedene og byene i Indre Østfold gjennom Interregprosjektet Trans in Form.


Tips en venn Skriv ut