A A A
Rømskog kirke Lettskyet 14
l

Høring - forskrift om jakt og fangst av bever i Rømskog kommune

Rømskog viltnemd vedtok i møte den 27. juni 2017 å sende forskrift om jakt og fangst av bever i Rømskog kommune ut på høring i henhold til Forvaltningsloven § 37. Bakgrunnen for denne forskriften finner du i det vedlagte samlede saksdokumentet.

Forslaget til forskrift og kommunale målsetninger for beverforvaltning i Rømskog kommune vedlegges.

Høringsfristen for forskriften og de kommunale målsetningene er satt til 14. august 2017.

Rømskog kommune ønsker innspill fra berørte parter. Eventuelle merknader sendes postmottak@romskog.kommune.no eller Rømskog kommune, Engehaget 1, 1950 Rømskog.

 

Høringsdokumentene

Tips en venn Skriv ut