A A A
Rømskog kirke Klarvær -5
Vannscooter

Høring - Forskrift om motorferdsel på vassdrag i Rømskog kommune

Utvalg for Utvikling og Planutvalg har vedtatt å sende forskrift om motorferdsel på vassdrag i Rømskog kommune på høring.

Innspill sendes innen 01.11.2017 til Rømskog kommune, Engehaget 1, 1950 Rømskog eller postmottak@romskog.kommune.no

Forslag til forskrift om motorferdsel på Vassdrag i Rømskog kommune

 

Tips en venn Skriv ut