A A A
Rømskog kirke Klarvær 22
Åpning av lekeplass på Haukenesfeltet

Høring på Delplan idrettsliv, friluftsliv og kulturminner 2018 - 28

Planutvalget i Rømskog kommune vedtok  9. november 2017 å sende forslag til Delplan idrettsliv, friluftsliv og kulturminner ut på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14. Høringsfrist er satt til 27. desember 2017.

Forslagene legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget og her. Ev. uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 27. desember 2017 til Rømskog kommune, Enghaget 1, 1950 Rømskog el postmottak@romskog.kommune.no

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Rita Berget Lindblad på tlf 98 21 21 79 eller via epost rita.lindblad@romskog.kommune.no
Tips en venn Skriv ut