A A A
Rømskog kirke Klarvær -5
Kart

Høring på kommuneplanens arealdel

Planutvalget i Rømskog kommune vedtok  24. oktober 2017 å sende forslag til kommuneplan ut på høring i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14. 
Høringsfrist er satt til 27. desember 2017.
Kommuneplanen er en overordnet, strategisk plan for utvikling av Rømskog  kommune. Den fastsetter hvordan utfordringene i kommunen tenkes løst i årene fremover og hva arealene skal nyttes til.
 

Dokumentene ligger som lenker i lista over. De kan også fås ved henvendelse kommunens servicetorg.
 
Merknader til planforslaget kan sendes kommunen innen 27. desember 2017 på epost til postmottak@romskog.kommune.no eller til postadresse: Enghaget 1, 1950  Rømskog. Alle skriftlige merknader blir journalført og forelagt politisk behandling. Spørsmål til planforslaget kan rettes Jan Marius Eriksen på tlf 452 62 397 eller via epost janeri@romskog.kommune.no.
Tips en venn Skriv ut