A A A
Rømskog kirke Lettskyet -5
l
Mynter

Priser på kommunale avgifter og tjenester

Under finner du priser på alle kommunale avgifter og tjenester Rømskog kommune fakturerer for.

 

Priser på kommunale avgifter og tjenester
Avgift/tjeneste Pris i NOK Gjelder fra Merknad
       
Bankbokser   01.05.2017  
Liten 650   Inkl. mva., pr. år
Middels 1100   Inkl. mva., pr. år
Stor 1500   Inkl. mva., pr. år
       
 Barnehage   01.01.2017 Se eget skriv om søknad for redusert betaling
3 ukedager 1640   pr. mnd., ekskl. mat
4 ukedager 2185   pr. mnd., ekskl. mat
5 ukedager 2730   pr. mnd., ekskl. mat
Ekstradag 268   ekskl. mat
Mat 273   pr. mnd. i hel plass
       
Bevillinger   01.01.2017  
Serveringsbevilling, prøve 400    
Gebyr, skjenkebevilling 250    
Skjenkebevilling, gebyr 300    
Skjenkebevilling, prøve 300    
       
Billett til kulturarrangement 100 01.01.2017  
       
Boliger   01.04.2017  
Trygdeleilighet, eldst 5175   pr. mnd., inkl strøm
Trygdeleilighet, tunet 5650   pr. mnd., inkl strøm
Omsorgsbolig 6505   pr. mnd + strøm
Rømsbua 5425   pr. mnd. + strøm
       
Byggesaksgebyr   01.01.2017 klikk her for egen oversikt
       
 Eldresenteret   01.01.2017  
Korttidsplass, dag- eller nattopphold 80    
Korttidsplass døgn 155    
Kurdøgnpris 2875    
       
Fakturagebyr 0    
       
Feieavgift  572 01.01.2017 Pr. pipe, pr. år, inkl. mva
       
Hjemmehjelp (praktisk bistand og opplæring)   01.01.2017 klikk her for egen oversikt
       
Kloakk   01.01.2017  
Kloakkavgift 9649   Pr. år, inkl. mva
Tilkobling kloakk 16000   Inkl. mva.
       
Kulturskolen   01.08.2017  
30 min. eneundervisning (trekkspill) 848   Pr. halvår
22,5 min. eneundervisning (keyboard) 576   Pr. halvår
Gruppeundervisning 1t 15 min. 1110   Pr. halvår
Gruppeundervisning 1 time 927   pr. halvår
Materialkostnader 216   Pr. halvår
       
Matombringing   01.01.2017  
Middag 2 retter, hverdag 60    
Middag 2 retter, søndag 80    
Grøt 30    
Frokost/kvelds 30    
       
Oppmålingsgebyr   01.01.2017 klikk her for egen oversikt
       
Purregebyr  Makssats fastsatt i Inkassoloven 01.01.2017  
       
Renovasjon   01.01.2017  
Renovasjonsavgift 3630   Pr. år, inkl. mva.
       
Skolefritidsordning (Sfo)   01.02.2017  
Dagspris pr. ukedag 13.25-17.15 327   Pr. måned inkl. mat
Dagspris pr. morgen 07.00-08.00 82   Pr. måned
Ekstradag, halv dag 137   Inkl. ett måltid
Ekstradag, hel dag 218   Inkl. to måltider
       
Slamtømming Etter forbruk + 5%  01.01.2017 Selvkost, fra-tilpris, inkl. mva. Nytt anbud ute nå
       
Trygghetsalarm   01.01.2017  
Leie av trygghetsalarm, inntekt under 2G 150   Pr. måned
Leie av trygghetsalarm, inntekt over 2G 200   Pr. måned
       
Utleie Kommunehus og kulturhus    01.01.2017  Pr. arrangement
Spisesal kjeller Kommunehus, inkl. kjøkken 1000    
Spisesal kjeller Kommunehus lag og foreninger 0    
Gymsal inkl. garderobe og dusj 1000    
Gymsal lag og foreninger inkl. garderobe og dusj 0    
Spisesal og salong inkl. kjøkken 2500    
Spisesal og salong lag og foreninger inkl. kjøkken 1000    
       
Utleie Kurøen     01.01.2017 Pr. arrangement
Tinghuset 1500    
Tinghuset lag og foreninger 0    
       

Vann:
3 private vannverk sørger for vannforsyningen i Rømskog kommune. Prisen varierer noe, men ligger på ca. 2.800 pr. år.

Tips en venn Skriv ut