A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 4
Rømskog barnehage og SFO

Informasjon om ny nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i barnehagen

Den nye forskriften ble vedtatt 17. april og gjelder fra og med 1. mai 2015

I hht forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, tredje til sjette ledd, skal foreldrebetalingen for en barnehageplass ikke overskride 6 % av husholdningenes samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Det betyr at husholdninger som vil komme til å betale mer enn 6 % av inntekten for en barnehageplass kan søke kommunen om redusert betaling for barnehageoppholdet. Ved søknaden må det vedlegges selvangivelse(r). Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Søknad sendes Rømskog kommune, Engehaget, 1950 Rømskog. Søknaden blir behandlet som enkeltvedtak.

Søknadsskjema og regler finner du her og på barnehagens egen side

Mer informasjon finner du også hos Utdanningsdirektoratet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut