A A A
Rømskog kirke Klarvær -2
Trefigurer

Informasjon om tiggere/selgere

Den siste tiden har Østfolds befolkning merket en stor økning i antallet tiggere/selgere som henvender seg på døren i deres hjem. Tiggerne/selgerne har ulik nasjonalitet, men de er hovedrepresentert ved polske og rumenske borgere.

Fremgangsmåten ved besøkene er av ulik karakter, men har i hovedsak følgende fellestrekk:

* Tigging ved bruk av "norsk plakat" med tekst om at vedkommende er døv/stum/ døvstum/alvorlig sykdom knyttet til personen eller familien.

* Salg av diverse gjenstander, ofte bilder eller trefigurer.

Politiet har erfart samme økning i antallet henvendelser fra publikum som omhandler nevnte "problemstilling". Så langt politiet har kapasitet ønsker vi å oppsøke disse personene mens de forestår tigging/ salg. Dette for å gjennom-føre en kontroll av personens identitet og hensikten med deres virksomhet.

I svært mange av tilfellene hvor politiet har gjennomført slik kontroll, har vi avdekket at personene verken er døve/stumme eller døvstumme. Sannhetsgehalten i opplysningene vedrørende sykdomshistoriene er av naturlige årsaker vanskelig å verifisere.

I enkelttilfeller har politiet avdekket at samme person er i besittelse av "plakater" hvor det fremkommer både sykdomshistorier og at man er døv/stum mv. Det er derfor grunn til å mistenke at flere av disse påstandene er usanne.

Politiet vet at flere slike grupperinger er knyttet til virksomheter som faller inn under betegnelsen mobile vinningskriminelle. Det betyr at politiet ikke kan utelukke at enkelte av tiggerne/selgerne har uærlige hensikter.

Det er en rekke hendelser fra andre politidistrikt i Norge, hvor man har knyttet disse grupperingene til ulike straffbare forhold. For Østfold sin del, har man til nå kun opplevd enkelttilfeller hvor grupperingene knyttes direkte til konkrete lovbrudd.

Politiet har tidligere gått ut i media med at man bør vise årvåkenhet ved slike besøk og at noen av disse personene kan ha uærlige hensikter. Samtidig er det viktig å presisere at man ikke stigmatiserer hele grupperingen som kriminelle.

Politiet oppfordrer Østfolds befolkning til å melde fra om slike besøk til tlf. 02800. Meldingene blir loggført og inngår i et analysearbeid som over tid vil danne et godt bilde av om det er sammenheng mellom slike forhold og eventuelle lovbrudd.

 

 

Tips en venn Skriv ut