A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 4
Behandlende lege

Innbyggere i Rømskog kommune får kjernejournal

15. august vil ca 455 000 innbyggere i tilsammen 20 kommuner og tre bydeler i området rundt Ahus få sin kjernejournal.

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før. Blant annet samles opplysninger om bruk av legemidler og tidligere sykehusbesøk. 

– Bruk av kjernejournal gir pasienter en trygghet om at de viktigste helseopplysningene om dem raskt kan være tilgjengelig for helsepersonell. Dette gjelder særlig i akutte situasjoner hvor opplysningene kan bidra til å redde liv, sier assisterende helse- og omsorgsleder i Rømskog kommune Åshild Ringsbu.

 

Kjernejournalen opprettes automatisk
Kjernejournal vil opprettes automatisk i din kommune 15. august. Alle som har folkeregistrert adresse i kommunen vil få en kjernejournal, såfremt de ikke allerede har reservert seg.

Du kan logge deg inn med elektronisk ID og se din kjernejournal via helsenorge.no/kjernejournal.

 

Hva inneholder kjernejournal?
Opplysninger om fastlege, legemidler, sykehusbesøk og informasjon fra Folkeregisteret samles inn automatisk.

Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk.

Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som det viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal.

 

Helsepersonell i gang til høsten
I løpet av høsten 2015 vil sykehusene (akuttmottaket, AMK-sentralen og andre avdelinger), legevaktene, samt fastlegene og private spesialister begynne å bruke kjernejournal.

Kun autorisert helsepersonell får slå opp i kjernejournal, og det skal kun skje når de gir deg helsehjelp.

 

Reservasjon
Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og gå til innstillingene for din kjernejournal.

 

Mer informasjon?
helsenorge.no/kjernejournal
Du kan også ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43 573).

 

I august 2015 vil innbyggere fra følgende kommuner/bydeler få kjernejournal:
Østfold: Rømskog
Oslo: Bydelene Alna, Grorud og Stovner
Akershus: Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Rømskog, Skedsmo, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby og Ås.

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut