A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 4
minsak.no

Innbyggerforslag

Som innbygger i kommunen har du rett til å kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret. Du må ha støtte fra andre innbyggere for ditt forslag. Du har også denne retten selv om du er under 18 år.

Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne, det vil si 14 personer i Rømskog kommune.

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag hvis dette har

  1. samme innhold som et tidligere innbyggerforslag, eller
  2. samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget) i løpet av valgperioden

Kommunestyret står fritt til å ta saken opp til behandling selv om vilkårene for et innbyggerforslag ikke er oppfylt.

Fra minsak.no følger du oppskriften videre, enkelt og greit!

Du kan selvsagt også levere/sende forslaget med det nødvendige antallet underskrifter til Rømskog kommune, 1950 Rømskog.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut