A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 3
Barn i ballbinge

Innbyggerundersøkelsen 2014

Her finner du informasjon om, og lenke til årets innbyggerundersøkelse.

Hvorfor gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse?
Vi ønsker å forbedre oss og bevare det som er positivt. For å kunne gjøre dette er det viktig for oss å høre dine erfaringer med, og synspunkter på, de tjenestene kommunen tilbyr. Vi vil også vite hva du mener om kommunen som bosted og om lokaldemokratiet. Det er samme undersøkelse som ble gjennomført i 2012, og det vil være nyttig å se om innbyggerne er blitt mer eller mindre fornøyd siden sist.

Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi håper at du på denne måten kan hjelpe oss med å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i vår kommune

Vi har derfor laget et spørreskjema og håper at du tar deg tid til å besvare dette. Ved å få dine erfaringer og synspunkter kan vi få en oversikt over hva vi er bra på og hva vi bør forbedre oss på. Alle svarene blir behandlet anonymt og skjer i henhold til Datatilsynets regler for personvern.

Hvordan svare på undersøkelsen?
På brevet du har fått i posten er det et engangspassord. Du kan gå inn på adressen https://svar.bedrekommune.no/ og bruke passordet for å svare på undersøkelsen her. Hvis du trenger hjelp til dette, så er det publikums-PC på biblioteket og i kommunehuset, og du kan også få hjelp til innlogging. Svarfristen er onsdag 18.06.2014.

Hvordan følges resultatene opp?
Resultatene fra undersøkelsen vil bli offentliggjort på kommunens hjemmeside, i Indre Akershus Blad og Rømsjingen. Resultatene vil også bli gjennomgått i kommunestyret, og legge grunnlag for videre utvikling av kommunen i utarbeidelse av ny kommuneplan.

Dersom du har noen spørsmål om undersøkelsen kan du gjerne ringe til Roar Karlsen på telefon 48 18 78 10.

På forhånd takk for hjelpen!  

Med hilsen
RØMSKOG KOMMUNE

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut