A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 1
Bredbånd, illustrasjon

Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Rømskog kommune

Rømskog kommune vil søke om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett i følgende områder:

Rømskog øst for fv21: Tårnby/Østkrokenveien/Hellnefeltet

Ettersom det bare ytes statsstøtte til nestegenerasjons bredbånd (med nedlastingshastigheter på minst 30 Mbit/s), er det bare eksisterende eller planlagte nett med tilbud om slik hastighet som skal kartlegges.

Aktører som allerede har, eller har planer om utbygging av slikt bredbåndsnett i hele eller deler av områdene angitt ovenfor, bes derfor melde fra om dette til: post@romskog.kommune.no innen 20.4.19.

For aktører som ikke allerede har nett i området, men som har planer om å bygge ut i de nærmeste tre årene, skal planene være konkrete.

Kart over området

Ikke vist i kartet:
Ringsbyveien 17-453
Hagakleiva 22-29
Trandemsetra 51-108
Setskogveien 2235

 

 

Tips en venn Skriv ut