A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 4
Kjempespringfrø

Kjempespringfrø - en uønsket hagerømling

Det er et økende fokus på uønskede arter i norsk natur.

Vi ser nå at kjempespringfrø dukker opp flere steder. For å kunne begrense omfanget, anmoder vi om hjelp til å følge opp bekjempelsen av disse artene ettersom kommunen ikke har mulighet til å kunne følge opp dette alene.

Kjempespringfrø er en ettårig plante som spres gjennom frø. Slått / luking tre ganger i løpet av vekstsesongen, minst tre år på rad, anbefales for å få bukt med problemet.

For mer informasjon kontakt Ann Kristin Halvorsrud.

For å unngå at kjempespringfrø etablerer seg på nye steder, er det viktig å gjøre en innsats mot den nå. Klarer vi å fjerne det første eksemplaret, sparer det masse arbeid! Kjempespringfrø produserer opp til 4000 frø pr plante, som kastes 4-6 m ut fra blomsten. Planta er ettårig, blomstrer i juli. Den sprer seg hurtig og utkonkurrerer stedegen vegetasjon. Kjempespringfrø forandrer naturlig flora, reduserer biologisk mangfold og skogforyngelsen der den har etablert seg. Planta har korte røtter, så når stedegen vegetasjon langs vassdrag er utkonkurrert, er det lite som holder jordpartikler tilbake når planta visner om høsten.

Hvordan bekjempe?

Før blomstring, for å hindre at den setter frø:

·         Slått: Slå med ryddesag så langt ned som mulig, under nederste blad. Både kniv og tråd fungerer, det avhenger av annen vegetasjon. Plantematerialet kan bli liggende, men ikke i rennende vann. Der det ligger til rette for det, vil beitepusser/ kantslåttmaskin være effektivt.

·         Plukk. Planta har dårlig og grunt rotfeste, og enkel å plukke der det er få/middels mange eksemplarer. Plantematerialet må ikke legges slik at rota kommer i kontakt med jord eller rennende vann.

·         Heatweed kan med fordel brukes der forholdene ligger til rette for det. Maskin kan leies fra f. eks. Sørby utleie (Spydeberg) og Maskin og utemiljø (Mysen).

·         Beiting: ser ut til å fungere!

·         Kjemisk bekjempelse er også mulig. Det er strenge krav ved bruk av plantevernmidler. Forskrift om plantevernmidler begrenser bruken, og den må følges. Husk avstand til vann! I følge Felleskjøpet fungerer MCPA best mot kjempespringfrø.

 

Etter blomstring, mest aktuelt for restplukking:

·         Klipp blomsterstanden forsiktig av og putt den i en pose. Plantematerialet bør brennes eller sendes til forbrenning for å unngå videre spredning.

Velg metoden som passer for deg, kanskje det kan være fin sommerjobb for noen? Behandling må gjentas ca. hver tredje uke i vekstsesongen, i 2-3 år på rad for å utarme frøbanken i jorda.

For bekjempelse av kjempespringfrø i skog kan man få dekket utgiften fra skogfondet til mekanisk bekjempelse. Hvis det skal utføres kjemisk bekjempelse, kontakt skogbrukssjef Kjell Ove Burås.

 

Tips en venn Skriv ut