A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 5
l
Kommuneplan

Kommuneplanens Samfunnsdel, ny høring

Planutvalget behandlet i møte 21.04.2016, sak 6/16.

Der ble det fattet vedtak om at kommuneplanens samfunnsdel skal legges ut til nytt offentlig ettersyn.

Frist for å gi uttalelse settes til 15.06.2016 jfr. Plan- og bygningslovens § 11-4.

 

Kommuneplanens samfunnsdel rev. 26.4.16, og samlet saksframstilling kan sees på kommunehuset og kommunens hjemmeside her: Samfunnsdel

Tips en venn Skriv ut