Kommunereformen

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Det nye kommunekartet skal bli til gjennom regionale og lokale prosesser, der kommunene selv kan diskutere hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med. Reformperioden varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018.

nyeahrk.no - felles hjemmeside under sammenslåingsprosessen
​På denne felles hjemmesiden legges all informasjon som omhandler sammenslåingsprosessen med Aurskog-Høland kommune.

Nyttige lenker:
Kommunestruktur og interkommunalt samarbeis  (KS)
Kommunereform.no (Regjeringen)
Kommunereformen (Fylkesmannen i Østfold)
Nykommune.no (kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Gi oss ditt innspill!
Har du innspill til arbeidet med ny kommunestruktur og kommunereformen?
Vi tar gjerne i mot dine kommentarer!
Tips en venn Skriv ut