l

Kommunestyret 2015-2019

Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan og styrende myndighet med ansvar for hele den kommunale virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen.

 

Kontaktinformasjon til kommunestyrets medlemmer
  Navn Telefonnummer E-postadresse
Arbeiderpartiet, Fotograf: Logo

Turid Dahlum Nilsen


928 22 301

 

turid.dahlum.nilsen@bjorkelangen.vgs.no

  Nils Nilssen 959 80 329 nnilsse@online.no
  Catrin Nylænde-Haugen 926 89 339 catrihau@online.no
       
       
Kristelig folkeparti, Fotograf: Logo

 

Thor Håkon Ramberg

 

932 38 862ordforer@romskog.kommune.no
  Jan Birger Holth 481 36 416 post@holth-skogsdrift.no
  Gunstein Arnesen 920 42 560 gar@normeka.no
  Bjørnar Holmedal 930 46 924 bjornar.holmedal@normisjon.no
  Ole Johan Bergquist 958 91 695 ole-johan.bergquist@gjensidige.no
       
Senterpartiet, Fotograf: Logo

Gudbrand Kvaal


909 27 649


gudbrand.kvaal@online.no
  Randi Dalheim 950 81 373 oeyvsan@online.no
  Lars-Erik Ottosson 922 88 222 leo@07.no
  Dag-Ivar Høisveen 951 92 496 dag-ivar.hoisveen@ahk.no
  Stefan Gundersen 994 28 641 stefgun@hotmail.com
       
  Reglement for kommunestyre og formannskap    
  Reglement for godtgjøring til folkevalgte    

 

Tips en venn Skriv ut