A A A
Rømskog kirke Lettskyet 0
Rømskog kommunehus

Kunngjøring av vedtak, kommuneplanens samfunnsdel for Rømskog kommune 2015-2027

Kommunestyret i Rømskog behandlet i møte 20.06.2016 sak 42/16, og følgende vedtak ble fattet;

Kommunestyrets vedtak:

Revidert utkast til Kommuneplanens samfunnsdel for Rømskog kommune for tidsrommet 2015-2027, revidert 24.04.16 godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 11-15. Med forbehold av innsigelse etter møte i Fylkesutvalget 15.09.2016.

Dokumentet kan du lese her
Samlet saksfremstilling

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. Plan- og bygningslovens § 11-15.

Tips en venn Skriv ut