Vannscooter

Kunngjøring om vedtatt forskrift om motorferdsel på vassdrag i Rømskog kommune

Rømskog kommunestyre vedtok i sak 37/18 ovennevnte forskrift med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4. Forskriften kan leses på Lovdata: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2018-11-08-2306

 

 

Tips en venn Skriv ut