A A A
Rømskog kirke Kraftig regn 2

Rømskog Historielag

Rømskog historielag arbeider for å ta vare på og kartlegge historiske steder i bygda.
Vi ønsker å fremme interessen for eldre kultur gjennom foredrag og turer, samt formidle lokalhistoriske opplevelser og kulturhistorie.

Rømskog historielags styre i 2017

Nils Nilssen - leder
Kari Pettersen- nestleder
Anne Synnøve Lysaker kasserer
John Gudmund Karlsen- sekretær
Bjørn Terje Norheim Styremedlem

Varamedlemmer Tor Bergli og Vidar Havnås

Kontakt: Nils Nilssen

Telefon: 95980329