A A A
Rømskog kirke Klarvær -2
Hedret for lang og tro tjeneste

Lang og tro tjeneste i Rømskog kommune

5 arbeidstakere ble hedret for lang og tro tjeneste.

Noen skifter jobb ofte, andre sjeldnere. Torsdag hadde Rømskog kommune en tilstelning der 5 ansatte fikk sine velfortjente påskjønnelser for lang og tro tjeneste i Rømskog kommune.

Ordfører Kari Pettersen delte ut oppmerksomheter til disse fem arbeidstakerne:
Bente Stenby, ansatt i 35 år, lærer
May Tørnby, ansatt i 30 år, barnepleier
Marit S. Olsen, ansatt i 25 år, assistent i skole og SFO
Anne-Brit Kjelsrud, ansatt i 25 år, renholder
Tone Ringsbu, ansatt i 25 år, kommunekasserer

 

 

 

Tips en venn Skriv ut