A A A
Rømskog kirke Lett regn 5
Illustrert kart

Matrikkelen og Grunnboka stenges i slutten av året

Hvis du er i ferd med å kjøpe ny eiendom, opprette ny eiendom, endre eiendomsgrenser, seksjonere en eiendom eller sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet bør du være rask. Oppdatering av Matrikkelen og Grunnboka stenges mot slutten av året.

Bakgrunnen for dette er at alle kommuner får nytt kommunenummer som følge av den pågående kommune- og regionreformen. Dette medfører et stort antall endringer i «Matrikkelen» – Norges offisielle eiendomsregister og «Grunnboka» – et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom.
For at Kartverket skal håndtere alle nødvendige endringer har kommunene fått en frist for innsendelse av matrikkeldokumenter som skal registreres i år – til 29. november. Saker som ikke er sendt over til Kartverket innen denne fristen blir ikke ferdigbehandlet før i 2020.


Hvilke konsekvenser får dette for Aurskog-Høland og Rømskog kommune sine innbyggere?

  • Ingen matrikkelføring i perioden Matrikkelen er stengt. Det betyr blant annet at eiendomsdannelse, endring av eiendomsgrenser, bygningsregistrering eller nye adresser ikke kan fullføres i denne perioden.
  • Ingen føring av konsesjonsvedtak eller egenerklæring om konsesjonsfrihet i perioden Matrikkelen er stengt. Du kan sende inn søknad om egenerklæring på papir i perioden matrikkelen er stengt og få bekreftelse fra kommunen. Etter at kommunen har behandlet egenerklæringen må dere selv sende inn egenerklæring med hjemmelsdokumentet til tinglysning. Hvis det kan vente anbefaler vi dette, da dette er en mer tidskrevende prosess.
  • Ingen tinglysning i perioden grunnboka er stengt. Det vil si blant annet at det ikke kan registreres skjøte i denne perioden.

 

 

Tips en venn Skriv ut