A A A
Rømskog kirke Skyet 6

Møte i Rømskog og Setskog næringsforening

Rømskog og Setskog Næringsforening inviterer til møte på Spa-hotellet onsdag 28. august kl. 17.30.

 
Rømskog og Setskog Næringsforening:
Gründer-folket
Vi er resultatet av en historie om et folk som har gått fra å basere seg på det skogen ga av avkastning, til å tilpasse oss teknologisk utvikling, effektivisering og endringer i samfunnet forøvrig. Et eksempel på dette er Normeka, en aluminiums-bedrift som i dag produserer en tredjedel av verdens flyplass-antenner. Men det råder liten tvil, røttene våre har vi i skogen. Det ryktes at i gamledager var etterspørselen på arbeidskraft til tider så stor at folk ble busset fra Oslo for å jobbe i skogen. Men ettersom tiden har medført endringer har innbyggere og næringsdrivende utvist standhaftighet og kreativitet for å skaffe seg et nytt livsgrunnlag. Kanskje er det dette som har ført til at vi har en gründer-kultur. En kultur basert på kreativitet, stayerevne og gjennomføringskraft. Du blir ikke produsent av flyplass-antenner eller realisering av et recovery-senter ved å ligge på svai, ei heller bygging av et hotell i skogens hjerte, eller å være markedsledende innen skogsdrift. For det er som de sier i Trøndelag; «det ær it’no som kjæm tå seg sjøl»
 
I dag er den største næringen å finne innen tertiærnæringen, herunder varehandel, reiseliv og eiendom med mer. Som eksempler på dette er:
• Rømskog spa og resort
• 4 campingplasser (Kirkerud, Nord Steinby, Kirkevika og Tangen)
• Joker (Setskog/Rømskog)
• Rømskog Tømmertransport
• Arne Hagen transport
• X-team
• Kløver Rådgivning
 
Innen sekundærnæringen (næring nummer 2) finner vi blant annet:
• Normeka
• HF anlegg og skog
• Bergquist maskin og transport
• LM utemiljø
• Baltic trading
• Bygdelaft
 
I næring nummer 3 og 4 finner vi helse- og sosialtjenester og undervisning. Dette er kommunale tjenester som ligger utenfor arbeidet til næringsforeningen, og blir derfor ikke omtalt mer her. I primærnæringen (næring nummer 5) finner vi blant annet:
• Holth skogsdrift
I tillegg til Holth skogsdrift er det mange enkeltmannsforetak som driver innen primærnæringen, men siden oversikten over baserer seg på aksjeselskap er ikke disse tatt med.
Det er med andre ord stor aktivitet å spore hos «gründer-folket». Her produseres det i et vidt spekter, og husk; Vi har plass til flere. Har du en plasskrevende virksomhet, eller tilbyr virksomheten din aktiviteter for turisme i vakker natur, eller søker du etter en gründer-kultur er vi stedet for deg.
 
Våre fordeler er:
• Romslighet -vi har plass til flere
• Plassering -et steinkast fra Oslo med tilknytning til EU i øst
• Kultur og vilje -vi heier på dine idéer, og vil jobbe for at du skal lykkes hos oss!
Setskog og Rømskog Næringsforening har følgende målsetning:
• Øke antall næringsdrivende
• Være det viktigste verkstedet (nettverk) for privat næringsdrivende i vårt område, herunder arbeid for påvirkning av lokale myndigheter og at medlemmer skal kunne dra veksler på hverandre
• Gjennom økt aktivitet er målet at dette skal gi synergieffekter gjennom økt innbyggerantall
 
Teksten er utarbeidet av:
Johan Tørnby v/Kløver Rådgivning
 
 
Tips en venn Skriv ut