Møtekalender

 

 

Politisk møtekalender 2018

Kommunestyret

  Formannskapet   

  Utvalg for utvikling, Planutvalget   

  Utvalg for oppvekst og omsorg   

  Fellesnemnda   

  Kontrollutvalget   

 

29. januar

24. januar

25. januar

15. januar

23. januar

8. februar

12. februar

 

 

26. februar
​Avlyst

 

1. mars

12. mars

7. mars

8. mars

19. mars
Avlyst

 

12. april

13. april
Avlyst

13. april
Avlyst

19. april
 

23. april

 

 

14. mai     14. mai 29. mai

21. juni

11. juni 6. juni 7. juni    
           

 

         

 

10. september

5. september


26. september

6. september
Avlyst


27. september

17. september 18. september

22. oktober

      20. oktober  

8. november

8. november
19. november

8. november


8. november
26. november 13. november

13. desember

         

 

Kontrollutvalget har møter fra kl. 09.30-12.00. på kommunehuset

 

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Eget skjema for tapt arbeidsfortjeneste finner du som politiker her. 

 

Tips en venn Skriv ut