Næringslivet i Rømskog

Næringsutvikling i Rømskog prioriteres aktivt gjennom den politiske ledelse, administrasjonen og utviklet samarbeid med andre aktører i regionen, fylket og sentralt.

Næringslivet tilbys:
- en ekspeditt kommune
- rimelige næringstomter
- stabil arbeidskraft
- muligheter for hjelp til finansiering gjennom mer regionale og statlige organer

 Fra Rømskog er avstand til Oslo 9 mil, til Ørje 4 mil, Kongsvinger 7 mil og Sverige 1 mil. Fv 21 Skotterud - Halden går gjennom kommunen.

 Vi er interessert i alle typer næringsvirksomhet. Virksomheter relatert til mekanisk industri vil finne et etablert miljø i den mekaniske bedriften Normeka AS.

Kommunen har store naturområder som gir store muligheter for ulike former for friluftsliv, men også for sterkere kommersiell utnytting.

De største bedriftene er: 
Normeka AS er største bedrift med over 30 ansatte. 
Bergquist Maskin og Transport AS har vokst seg til et stort entreprenørfirma.
Holth Skogsdrift  er størst i Norge innen sin bransje.
Rømskog Spa & Resort er et flott hotell som ligger nydelig til ved vannet Vortungen.

Nesten 2/3 av de sysselsatte i kommunen arbeider utenom egen hjemkommune. Flesteparten av disse arbeider i nabokommunen Aurskog-Høland.

Næringslivet i Rømskog har mulighet til økonomisk støtte gjennom de distriktspolitiske virkemidlene til Innovasjon Norge. Rømskog kommune har opprettet et eget, kommunalt næringsfond med fleksibel søknadsfrist.

Kontaktinformasjon næringsutvikling
Thor Håkon Ramberg, ordfører; tlf 932 38 862
Vidar Østenby, konsulentbistand og generelt næringsliv; tlf 922 40 932

Etablererservice Østfold hjelper gjerne til med å etablere egen virksomhet.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut