A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 3
NAV-logo

Nye åpningstider hos NAV fra 01.01.15

Fra 1. januar 2015 får NAV-kontoret på Rømskog nye åpningstider.

NAV ønsker å gjøre brukerne våre mest mulig selvhjulpne, både med tanke på å finne aktuell informasjon på nettsidene våre, og å sette fram søknader. Det er derfor satset mye på gode selvbetjeningsløsninger, og de fleste søknader kan nå sendes inn elektronisk. NAV Kontaktsenter, som er vår førstelinjetjeneste på telefon, legger stor vekt på å ha allsidig kompetanse, slik at de fleste spørsmålene som brukerne har til NAV kan besvares der. Ytterligere forbedringer i forhold til direkte dialog med NAV via «chat» kommer også snart. Det er også blitt en høy grad av spesialisering i etaten, slik at for eksempel NAV Pensjon svarer på alle pensjonsspørsmål, NAV Forvaltning behandler de fleste søknader som kommer inn, og så videre. I hovedsak driver nå de lokale NAV-kontorene med oppfølging av brukere med nedsatt helse og av arbeidsledige, samt behandling av økonomisk sosialhjelp.

Ved NAV Rømskog har vi foretatt en kartlegging av antall besøk for å finne ut behovet for tilstedeværelse. Ut fra resultatet av kartleggingen har vi blitt enige med kommunen om ny åpningstid fra 01.01.15.

Nye åpningstider:
Mandag, tirsdag og torsdag fra. Kl.8.00 – 15.30.

Vi er tilgjengelig på telefon hver dag, så dersom noen trenger å komme i kontakt med oss de dagene kontoret ikke er bemannet, treffes vi på telefonnummer 55 55 33 33.

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut