A A A
Rømskog kirke Skyet 22

Om Rømskog

Rømskog er en skogkommune beliggende i den nordøstre delen av Østfold. Arealet er 184 km2 og innbyggertallet i underkant av 700. Rømskog ble i 1902 skilt ut fra Rødenes som egen kommune og er blant de minste kommunene i landet.

 

De kommunale tjenestene er godt utbygd. Kommunen regnes for å være en foregangskommune på helse- og sosialsektoren. Det er gode oppvekstvilkår for barn og et rikt kulturliv. Rømskog satser på næringsutvikling og kan tilby tomter til bolig. Grensekommunen Rømskog er kjent for flyktningerutene under krigen, rike tyttebærtrakter, å være først ute med valgresultatene, stor elgbestand og å være Østfolds perle.
Et av kommunens mål er å yte tjenester på en effektiv og rasjonell måte, der oppvekst- og omsorgsmiljøet tillegges spesiell vekt. Dette har ført til en positiv befolkningsutvikling, og vi kan tilby en god barnehage, SFO-plass på dagen og en godt utbygd skole. Kommunen kan tilby store byggetomter med utsikt over Rømsjøen, og vi kan gi spesielt rimelige tilbud til unge yrkesaktive.

Mange aktive lag og foreninger, nytt kulturhus og en vakker natur gir deg de beste muligheter til en meningsfull fritid.
 
Rømskogs folkehelseprofil
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør Lov om folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2013.
Tips en venn Skriv ut