A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 3

Om vannkvaliteten i Rømsjøen, Oppdatert

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet. Kommunen har ikke krav på seg til å rense avløpsvannet for bakterier. Det ble ikke gjort i det gamle renseanlegget og gjøres ikke i renseanlegget på vestsida. Renseanlegg Norge renser for fosfor, slam og annen fast materie og partikler.

Før renseanlegget ved Eidet ble tatt ut av drift, ble Fylkesmannen forespurt om den løsningen som er valgt i dag kunne brukes i byggeperioden.  Det ble deretter foretatt en ROS-analyse og iverksetting av tiltak i byggeperioden av Driftsassistansen i Østfold IKS.  Det blir denne uken laget en ny ROS-analyse fordi perioden med midlertidig rensetrinn blir lengre enn planlagt.  Det vil også bli tatt vannprøver denne uken.

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS tar i år som i fjor badevannsprøver ved Kirkesand og Sandvikssand, og vi er lovet svar på de første prøvene denne uken. Det tas nye badevannsprøver i juli og august. Prøveresultatene blir publisert fortløpende. Det er funnet død småfisk i Rømsjøen de siste dagene. Det kan ha mange ulike årsaker, ved Eidet kommer det også ut overvann fra deler av sentrumsområdene i Rømskog.

Oppdatert 25.06.2018:

Se resultat av vannprøver her.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut