A A A
Rømskog kirke Klarvær 10

Omsorgstjenester

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleien gir veiledning og hjelp til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet, samt medisinsk behandling i samarbeid med lege. Målgruppen er brukere med pleie og omsorgsbehov de selv ikke kan mestre. Hjelpebehovet kan være av midlertidig eller permanent karakter. Søker må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen. Tjenesten er gratis. Det må foreligge skriftlig vedtak etter en kartlegging av behovet i samråd med bruker. Tjenesten gis etter Helse- og omsorgstjenesteloven og er gratis.
Pleiepersonalet er det samme i hjemmesykepleien og institusjon med base på Eldresenteret.

Hjemmehjelptjenesten
Hjemmehjelp gis som praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Det må foreligge skriftlig vedtak etter en kartlegging av behovet i samråd med bruker. Tjenesten gis etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Ambulerende vaktmester
Ambulerende vaktmester har ansvar for følgende tjenester:
- Utlevering/henting av tekniske hjelpemidler (senger, rullestoler m.m.).
- Montering og tilpasning av tekniske hjelpemidler.
- Montering og tilpasning av trygghetsalarmer


Matombringning
Rømskog kommune har tilbud om varmmat etter søknad/vedtak. Maten blir servert på Eldresenteret eller ved hjembringning 7 dager i uken. 


Trygghetsalarm
Rømskog kommune har utarbeidet følgende retningslinjer for tildeling av trygghetsalarm:
1. Trygghetsalarm kan tildeles personer som er i en helsemessig utrygg situasjon og som kan få vanskeligheter med å tilkalle hjelp ved behov.
2. Trygghetsalarmen leies ut til husstanden, og så lenge behovet ut i fra pkt. 1 er til stede.
3. Tildeling av trygghetsalarmer avgjøres av inntaksteam i kommunen.
4. Ambulerende vaktmester installerer trygghetsalarmen hos bruker.
5. Helse- og omsorgskontoret oppretter register for hver enkelt bruker.

Informasjon:
Hva tjenestene koster finner du på vår prisoversikt, ønsker du mer informasjon om omsorgstjenestene tar du kontakt på 69 85 91 77 eller på postmottak@romskog.kommune.no  

 

Tips en venn Skriv ut