A A A
Rømskog kirke Skyet 6

Personvernerklæring for Rømskog kommune

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Rømskog kommune samler inn, beskytter og bruker opplysninger om personer (personopplysninger)

Når du kontakter kommunen

Når du sender brev eller elektronisk post til kommunen er vi pliktige til å journalføre det. Brevet kommer da på postlisten og alle som ønsker det får da innsyn i innholdet (offentlighetsloven) gjennom søk på kommunens hjemmesider.  I noen tilfeller kan innholdet i brevet være slik at brevet ikke kan offentliggjøres. Da vil det ikke komme på postlista. Brevet blir likevel journalført og behandlet av kommunen (arkivloven). Det er et viktig prinsipp at kommunen er åpen (forvaltningsloven) og at dialogen du har med kommunen blir sikret for ettertiden (arkivloven).

Du har rett til å bestemme over dine egne opplysninger (personvernprinsippet) og du skal som hovedregel gi samtykke til at vi kan bruke de. Kommunen skal rette seg etter det du bestemmer. Det er likevel slik at kommunen kan hente inn opplysninger om deg uten at du har sagt ja til det, der det er nødvendig for å utøve offentlig myndighet. Vi har ikke lov til å hente inn mer opplysninger enn det vi treng (dataminimering). Du har rett til å be om innsyn i de opplysningene vi har samlet om deg. Kommunen har et personvernombud som passer på at vi holder oss til loven. Du kan kontakte dette ombudet hvis du har spørsmål.

Kommunen leverer mange tjenester og bruker ulike støttesystem i dette arbeidet. Flere av disse systemene inneholder personopplysninger. Eksempel på slike opplysninger er personnummer, navn, adresse, e-post-adresse, telefonnummer og underskrifter. Noen av systemene våre inneholder også sensitive personopplysninger. Eksempel på dette er innen helse- og omsorg der vi tar vare på informasjon om din helse.

Se oversikt over alle typer personopplysninger som vi behandler.


Du har rett på innsyn i hvilken informasjon kommunen har samlet om deg og du skal kunne rette opp opplysninger som er feil.  I noen tilfeller kan du, ved å trekke tilbake samtykket, kreve at kommunen sletter informasjon som er lagret om deg. I andre tilfeller har kommunen en plikt til å samle og ta vare på personopplysninger om deg, selv om du ikke ønsker det (samtykke gitt i lov).

Se oversikt over norske lover som gir oss slikt samtykke.  

All informasjon er lagret i Norge og det er dermed norsk lov som gjelder når du ber om innsyn eller endringer av informasjonen vi har lagret om deg.

Hvordan får kommunen informasjon om meg?

Vi får opplysningene fra deg gjennom søknader om kommunale tjenester, søknad om arbeid og e-post eller brev du sender til oss. Informasjonen blir brukt når vi yter deg tjenester. Viktig informasjon om helsen din kan, dersom det er behov for det, sendes videre til sykehus. Sykehuset vil også sende helseinformasjon om deg tilbake til kommunen når du er ferdig med behandlingen der.

Har du spørsmål?

Rådmannen er ansvarlig for hvordan kommunen behandler personopplysningene dine (behandlingsansvarlig). Du kan kontakte rådmannen ved å ringe kommunens sentralbord på telefon 69 859177 eller sende epost til post@romskog.kommune.no 

Anne Arnesdatter Luke er vårt felles personvernombud med Aurskog-Høland. E-post: anne.luke@ahk.no tlf. 928 46 223

Tips en venn Skriv ut