A A A
Rømskog kirke Klarvær 10
Liste

Postliste/offentlig journal

Alle offentlige instanser er lovpålagt å journalføre all inn- og utgående post. Rømskog kommune legger ut en samlet offentlig journal ca. en gang pr. uke. Inn- og utgående dokumenter ligger i samme journal.

Rømskog kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at alle kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunen, som hovedregel er offentlige.

Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

I kommunens fjernarkiv finnes dokumenter fra tidligere tider, se bestandsliste.
Eldre arkivmateriale

Du kan bestille saksdokumenter ved å fylle ut skjemaet under.
Er det partsinnsyn i dokumentet du ber om?

Tips en venn Skriv ut

Postliste

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
94Kb   2019-03-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
52Kb   2019-03-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
108Kb   2019-03-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
76Kb   2019-03-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
128Kb   2019-03-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
50Kb   2019-02-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
58Kb   2019-02-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
91Kb   2019-01-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
51Kb   2019-01-17
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2019-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
69Kb   2019-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
70Kb   2019-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
93Kb   2019-01-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
52Kb   2019-01-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2019-01-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2019-01-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
100Kb   2018-12-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
69Kb   2018-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
103Kb   2018-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2018-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb   2018-11-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
53Kb   2018-11-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
43Kb   2018-11-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
73Kb   2018-10-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2018-10-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
134Kb   2018-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
128Kb   2018-09-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
142Kb   2018-09-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
58Kb   2018-09-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
40Kb   2018-08-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
37Kb   2018-08-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
44Kb   2018-08-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
51Kb   2018-08-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
47Kb   2018-08-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
105Kb   2018-08-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
104Kb   2018-07-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
63Kb   2018-07-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2018-06-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
56Kb   2018-06-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
80Kb   2018-06-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
73Kb   2018-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
78Kb   2018-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
69Kb   2018-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
91Kb   2018-05-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
106Kb   2018-05-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
121Kb   2018-05-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
75Kb   2018-05-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
66Kb   2018-05-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
34Kb   2018-04-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
56Kb   2018-04-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2018-04-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
56Kb   2018-04-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
56Kb   2018-04-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
102Kb   2018-03-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
71Kb   2018-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
100Kb   2018-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
63Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
96Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
149Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
66Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
37Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
55Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
58Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
67Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
68Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
54Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
66Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
64Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
157Kb   2018-02-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
70Kb   2017-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2017-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb   2017-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
71Kb   2017-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
80Kb   2017-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
51Kb   2017-11-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
116Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
53Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
30Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
100Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
42Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
57Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
39Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
43Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
58Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
64Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
63Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
58Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
54Kb   2017-09-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
57Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
53Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
67Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
46Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
41Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
206Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
66Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
77Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
54Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
140Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
67Kb   2017-05-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
66Kb   2017-03-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
44Kb   2017-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
149Kb   2017-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb   2017-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
53Kb   2017-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
124Kb   2017-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
65Kb   2017-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
60Kb   2017-02-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
35Kb   2017-01-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
72Kb   2017-01-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
56Kb   2017-01-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2017-01-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
58Kb   2017-01-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
44Kb   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
63Kb   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
50Kb   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
63Kb   2016-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
123Kb   2016-10-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
78Kb   2016-10-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
57Kb   2016-10-12
/images/icons/16x16/pdf.gif
25Kb   2016-10-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
33Kb   2016-09-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2016-09-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb   2016-09-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
20Kb   2016-09-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
22Kb   2016-09-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2016-09-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
16Kb   2016-09-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
40Kb   2016-07-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
139Kb   2016-07-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
35Kb   2016-07-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
93Kb   2016-07-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
55Kb   2016-07-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
71Kb   2016-07-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
47Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
76Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
50Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
39Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
46Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
77Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
74Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
51Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
52Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
63Kb   2016-06-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
54Kb   2016-04-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
38Kb   2016-04-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb   2016-04-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
75Kb   2016-04-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
60Kb   2016-04-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
219Kb   2016-04-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2016-04-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
93Kb   2016-04-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
53Kb   2016-02-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2016-02-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2016-02-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
60Kb   2016-01-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
55Kb   2016-01-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
37Kb   2016-01-05
/images/icons/16x16/pdf.gif
41Kb   2015-12-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
54Kb   2015-12-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
134Kb   2015-12-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
53Kb   2015-12-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
70Kb   2015-12-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
152Kb   2015-12-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
43Kb   2015-12-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2015-12-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
56Kb   2015-12-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
72Kb   2015-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
54Kb   2015-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
68Kb   2015-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb   2015-12-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
27Kb   2015-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2015-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
23Kb   2015-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
35Kb   2015-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
50Kb   2015-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
26Kb   2015-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
16Kb   2015-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
23Kb   2015-11-03
/images/icons/16x16/pdf.gif
55Kb   2015-09-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2015-09-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2015-09-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
59Kb   2015-09-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
43Kb   2015-09-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
43Kb   2015-09-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
49Kb   2015-07-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
55Kb   2015-07-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
40Kb   2015-07-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
51Kb   2015-07-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
55Kb   2015-07-29
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb   2015-06-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
52Kb   2015-06-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
47Kb   2015-06-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
49Kb   2015-06-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
50Kb   2015-06-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
216Kb   2015-06-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
45Kb   2015-06-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
51Kb   2015-05-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
57Kb   2015-05-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
39Kb   2015-05-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
39Kb   2015-05-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
53Kb   2015-05-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
31Kb   2015-05-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
49Kb   2015-05-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
53Kb   2015-05-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb   2015-03-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
135Kb   2015-03-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
54Kb   2015-03-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
42Kb   2015-02-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
49Kb   2015-02-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
50Kb   2015-02-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
55Kb   2015-02-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
49Kb   2015-01-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
54Kb   2015-01-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
30Kb   2015-01-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
39Kb   2015-01-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
31Kb   2015-01-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
48Kb   2015-01-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
47Kb   2014-12-15
/images/icons/16x16/pdf.gif
51Kb   2014-11-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
56Kb   2014-11-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
37Kb   2014-11-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
43Kb   2014-11-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
68Kb   2014-11-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
50Kb   2014-11-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
40Kb   2014-09-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
49Kb   2014-09-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
66Kb   2014-09-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
64Kb   2014-09-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
61Kb   2014-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
49Kb   2014-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
56Kb   2014-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
40Kb   2014-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
36Kb   2014-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
32Kb   2014-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
70Kb   2014-09-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
94Kb   2014-07-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
65Kb   2014-07-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
150Kb   2014-07-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
58Kb   2014-07-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
65Kb   2014-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
113Kb   2014-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
90Kb   2014-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
145Kb   2014-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
131Kb   2014-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
134Kb   2014-06-06
/images/icons/16x16/pdf.gif
60Kb   2014-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
113Kb   2014-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
52Kb   2014-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
62Kb   2014-04-10
/images/icons/16x16/pdf.gif
67Kb   2014-04-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
120Kb   2014-04-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
76Kb   2014-04-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
79Kb   2014-03-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
64Kb   2014-03-04
/images/icons/16x16/pdf.gif
49Kb   2014-02-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
60Kb   2014-02-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
56Kb   2014-02-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
57Kb   2014-02-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
83Kb   2014-02-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
58Kb   2014-01-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
52Kb   2014-01-22
/images/icons/16x16/pdf.gif
32Kb   2014-01-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
99Kb   2014-01-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
52Kb   2014-01-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-12-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-12-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-12-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2013-11-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-11-19
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-11-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-11-14
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-10-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2013-10-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2013-10-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-10-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-10-07
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-09-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-09-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2013-09-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M   2013-09-09
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2013-08-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
810Kb   2013-08-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
132Kb   2013-08-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
268Kb   2013-08-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
65Kb   2013-08-13
/images/icons/16x16/pdf.gif
107Kb   2013-07-24
/images/icons/16x16/pdf.gif
158Kb   2013-07-21
/images/icons/16x16/pdf.gif
358Kb   2013-07-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
442Kb   2013-07-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
339Kb   2013-06-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
284Kb   2013-06-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
196Kb   2013-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
334Kb   2013-06-11
/images/icons/16x16/pdf.gif
166Kb   2013-05-31
/images/icons/16x16/pdf.gif
71Kb   2013-05-27
/images/icons/16x16/pdf.gif
163Kb   2013-05-16
/images/icons/16x16/pdf.gif
230Kb   2013-05-08
/images/icons/16x16/pdf.gif
235Kb   2013-05-02
/images/icons/16x16/pdf.gif
163Kb   2013-04-25
/images/icons/16x16/pdf.gif
83Kb   2013-04-18